Je přehledná, čitelná a tak nějak lahodí oku. Ale…

Ale ne každý s ní umí zacházet správným způsobem, a tak se pro mnohé uživatele z užitečného pomocníka stává strašák, žrout času a zabiják skvělých nápadů. Práci s touto aplikací se však bohužel v dnešní době těžko vyhneme. Slidy naprosto ovládly komunikační kanály, a kdo nemá alespoň elementární znalosti prezentačních programů, nemůže pomýšlet na vyšší firemní post.

Na co se tedy zaměřit při přípravě prezentace a co neopomenout při samotném předložení vašich myšlenek kolektivu kolegů či obchodních partnerů? Nikdy nepodceňujte roli přípravy! Vykašlete se na různé ozdobné prvky prezentace, jako jsou zvuky, točivá přecházení od slidu k slidu, která posluchače stejně pouze rozptylují, a ušetřený čas věnujte samotnému obsahu prezentace.

Utřiďte si myšlenky, nejdůležitějšímu sdělení věnujte prostřední část prezentace, do úvodu a závěru nezapomeňte zařadit pár slov na odlehčení. Prezentaci si v klidu domova či kanceláře vyzkoušejte a změřte, kolik vám zabere času. Do časového harmonogramu zahrňte i prostor na různé dotazy a připomínky.

Obsah jednotlivých slajdů musí být jasný, stručný a výstižný, ideální je pouze několik krátkých vět či slovních spojení. Tyto věty ve svém průvodním projevu neopakujte, prezentace by byla nudná a posluchači brzy přestali vnímat, co se jim snažíte říct. Slova, jimiž svou prezentaci doprovázíte, si napište na papír či kartičky, vyhnete se tak výpadku paměti a koktání.

U správné prezentace platí, že méně je více. Nepoužívejte různé druhy fontů písma, písmo nestínujte, vyhněte se křiklavým barvám, nemíchejte barvy studené a teplé. Podle psychologů je pro udržení pozornosti ideální kombinací bílé písmo a tmavé pozadí. Jednotlivé slidy musí být graficky sladěné.

Pokud ve své prezentaci používáte tabulky a grafy, dbejte na to, aby byly skutečně přehledné. Používejte raději kratší podobu čísel, jasně rozpoznatelné barvy, graficky oddělte hlavičku grafu od zbytku tabulky. Vložené obrázky musí mít souvislost s obsahem sdělení. Nemíchejte obrázky s písmem – výsledný efekt je matoucí.

Na prezentaci se dobře oblékněte, pokuste se vypadat a mluvit klidně a dejte si pozor na neverbální projev. Pak už jen stačí vám popřát: hodně štěstí!

Autor: Anna Ticháčková