Málo se však ví, že v případě, že je studium důležité pro vykonávanou pracovní pozici, máte nárok na placené volno i odečet daní.

Jaká práva a povinnosti při studiu během zaměstnání máte?


Nárok na placené volno

Vůči zaměstnavateli nemáte povinnost o studiu informovat. Přesto ale doporučujeme ho o tom spravit, a to ať se rozhodnete pro studium státní vysoké školy, či pro studium MBA. Firmy dnes bojují o každého kvalifikovaného pracovníka, a je možné, že vám vyjdou vstříc. Pokud je prohloubení vzdělání důležité pro vaši pracovní pozici a zaměstnavatel to tak i posoudí, máte nárok na úlevy. Konkrétně pak máte nárok na placené volno. Na zkoušku ze zákona plyne nárok na dva dny placeného volna. Na psaní a obhajobu diplomové práce můžete dostat až deset dní placeného volna. V tyto dny máte nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. V případě, že zaměstnavatel posoudí, že zvýšení kvalifikace není pro pozici důležité, nárok na výhody nemáte.

Čerpáte-li výhody, máte i povinnosti

Budete-li od zaměstnavatele požadovat výhody plynoucí se studiem při práci, je nutné počítat s povinnostmi. Zaměstnavatel má právo sledovat průběh studia. V případě, že nebude s vaším přístupem spokojen, pak může poskytování placeného volna pozastavit. Někteří zaměstnavatelé pak přistupují k uzavření písemné kvalifikační dohody, která zavazuje k tomu, že výměnou za podporu při studiu a úhradu nákladů setrvá po smluvenou dobu ve společnosti. Takto si zaměstnance může zaměstnavatel zavázat až na pět let. V případě nedodržení dohody je pak zaměstnanec nucen náklady spojené se studiem zaměstnavateli uhradit.

Nárok na odpočet daní

Kromě placeného volna mají studenti při zaměstnání i na odpočet daní. Vzhledem k tomu, že náklady na studium nejsou zanedbatelné, jejich zohlednění v daňovém přiznání přijde vhod. Odepsat lze až 10 tisíc ročně, osoby se zdravotním handicapem pak mají nárok na vyšší odpočty. Pokud jste mladší 26 let, pak je můžete navíc nárokovat slevu na dani ve výši 4 020 korun ročně.

Studium jako investice

Studium pochopitelně něco stojí, avšak titul je cesta ke zvýšení platu a na studium při zaměstnání je tak nutné se dívat jako na investici. U státní vysoké školy je třeba počítat s placením přijímací zkoušky, skript a materiálů, a především s dopravou a ubytováním, pokud budete studovat v jiném městě, než žijete. Školné a poplatky za studium na státních školách se neplatí bez rozdílu věku. Jste-li však starší 26 let, nemůžete využívat studenstkých slev a výhod.

Alternativou ke státnímu studiu je studium MBA. V případě, že nepotřebujete studovat konkrétní obor na VŠ, doporučujeme studovat právě Master of Business Administration. Jedná se o profesně vzdělávací program, který nabízí účastníkům rozšíření jejich manažerských znalostí a dovedností. Tento program je určen nejen pro manažery, členy managementu, podnikatele, představitele neziskových organizací či veřejné správy, ale také pro všechny ostatní, kteří si chtějí osvojit nové znalosti o moderní informace. Studium MBA v češtině umožňuje dosáhnout kvalitního vzdělání již za 1 rok a je celosvětově uznáváno.

Moderní forma studia MBA stojí přibližně od 84 do 160 tisíc Kč, ale vyplatí se sledovat akce a slevy, které školy několikrát do roka vypisují. Výhodou pak je, že studium probíhá z větší části online a účast je nutná jen na čtyřech seminářích. Studijní materiály a veškerý servis jsou zahrnuty v ceně.

Cena za takové studium se může jevit jako vysoká, avšak například 71% absolventů Cambridge Business School potvrzuje, že se jim vrátily náklady spojené se studiem a 83% je přesvědčeno, že studium mělo pozitivní vliv na jejich kariéry.