Začneme-li u zaměstnavatele, bude samozřejmě velmi záležet na velikosti organizace, zaměření, typu vaší pracovní pozice, ochotě a možnostech. Pokud pracujete u firmy, která se již snaží umožňovat svým zaměstnancům sladit práci a rodinu, pak doporučuji se velmi dobře informovat (nejlépe na personálním oddělení), jaké možnosti se nabízejí.

Ze zkušenosti doporučuji informovat se přímo u osoby, která se této oblasti věnuje a programy aktivně vytváří (existuje-li), protože zvláště ve velkých firmách je často vytvořeno mnoho možností, které se ale v důsledku nedostatečného přenosu informací 100% nevyužívají. Nezřídka stojí v cestě tohoto přenosu přímý nadřízený, který osobně nesouhlasí s politikou slaďování a nechce ji ve svém oddělení propagovat.

Může se také stát, že sice nemá vyhraněný postoj, ale tato oblast nepatří k jeho prioritám. Vyjít vstříc zaměstnancům vyžaduje nejen pozornost, ale i změnu přístupu a organizační práci navíc. Pokud manažeři nemají silný osobní motiv či nejsou tlačeni „shora“, do zavádění různých opatření se příliš nehrnou. Pak je na vás, jak jste schopni si informace opatřit a citlivě je komunikovat svému přímému nadřízenému.

Pokud ve vaší organizaci žádná opatření neexistují a vy přesto chcete najít nějaké řešení, je potřeba si připravit pádné argumenty. Prostudujte si nejdříve příslušné pasáže zákona případně i další zdroje – příklady dobré praxe, studie o přínosu zavádění alternativních pracovních úvazků apod.[1] Při samotném vyjednávání záleží hodně na tom, do jaké míry jste si předtím u zaměstnavatele vybudovali dobrou pozici. Pokud ano, šance na vstřícnost se zvyšují. Vaše připravenost různých alternativ a možností sladění je také velmi důležitá. V ideálním případě pak může dojít k dialogu, ve kterém se jednotlivé strany seznámí se svými potřebami a poté se kreativně hledají cesty k jejich naplnění.

Co pro to můžete udělat?

  • –  Zkuste se zamyslet, jak byste vy viděli situaci z pohledu Vašeho nadřízeného či personalisty? Jak lze zajistit hladký chod Vašeho pracoviště? Jak na případné benefity pro Vás mohou reagovat kolegové?
  • –  Na čem nadřízenému záleží?Jak se chce prezentovat u svých nadřízených?
  • –  V samotném dialogu se nejdříve zeptejte na potřeby druhé strany, pak teprve citlivě komunikujte své. Důležité je zachovat dobrý vztah či zlepšit ten stávající, protože kvalita vztahu určuje ochotu nalézat řešení.
  • –  Buďte flexibilní – mějte připravené různé alternativy řešení.
  • –  Může-li být rozhovorů více (alespoň dva), ten první směřujte jen ke zmapování potřeb a nechte si čas na rozmyšlenou. Zamyslete se nad tím, jaké cesty by pro Vás byly přijatelné; promluvte si s členy rodiny. Konkrétní domluvy je lepší dělat až v druhém rozhovoru.

Není-li u Vašeho zaměstnavatele ochota vyjít vstříc Vašim potřebám, pak samozřejmě nezbývá než učinit rozhodnutí, zda do práce nastoupíte či zda budete situaci řešit jinak. Opět je lepší mít dostatek času; proto platí, že čím dříve před skončením rodičovské dovolené se na zaměstnavatele obrátíte, tím lépe (v rozmezí 1rok až 3 měsíce před koncem rodičovské dovolené).


[1] tyto informace poskytuje například nezisková organizace Gender studies, o.p.s; www.genderstudies.cz

Zdroj: Jak sladit práci a rodinu a nezapomenout na sebe

Renata Rydvalová, Blanka Junová

Nakladatelství GRADA-květen 2011

Centrum andragogiky,s.r.o.