Je lépe být připraven na příležitost a nemít ji, než příležitost mít a nebýt na ni připraven.

Whitney Young

Na způsob návratu do zaměstnání a jeho úspěšnost  má vliv řada faktorů ze strany zaměstnavatele, vaší rodiny a především vás samotných.

1) Vaše příprava

Zde samozřejmě záleží na oboru a povaze Vaší práce. Pracujete-li v oblasti, která se neustále rozvíjí, navíc na vyšší pozici, bude si příprava vyžadovat více času, třeba až 1 rok. Průměrně budete potřebovat 6 měsíců před nástupem u nižších pozic, u manuálně zaměřených profesí zpravidla stačí 3 měsíce.

Čím více času přípravě věnujete, tím rychleji a efektivněji se znovu zapojíte do pracovního procesu. Tato příprava by měla zahrnovat oslovení zaměstnavatele (pokud to neudělá za Vás), studium aktuálních materiálů z Vašeho oboru, možná účast na konferenci či semináři, ideálně i plán pravidelných návštěv na pracovišti před obnovením pracovního procesu.

Kromě „profesní“ přípravy je třeba myslet i na změnu životního rytmu a některých dosavadních návyků. V kolik jste dosud vstávali a v kolik bude potřeba se vzbudit, až budete chodit do práce? Jak se Vaše dosavadní tempo liší od tempa vašeho pracoviště? Jak se na to nejlépe připravit? Kolik času musíte věnovat sama sobě a kolik je potřeba na chod rodiny? Jak můžete celý proces zefektivnit?

Tato příprava může být mentální (tj. v rovině přemýšlení nad výše uvedenými otázkami), lepší je ale projít i přípravou fyzickou (tj. skutečným nácvikem ranního vstávání, ranního rituálu všedního dne apod.). Touto fyzickou přípravou snížíte míru stresové zátěže v době, kdy skutečně nastoupíte do zaměstnání a změníte svůj životní rytmus.

Zdroj: Jak sladit práci a rodinu a nezapomenout na sebe

Renata Rydvalová, Blanka Junová

Nakladatelství GRADA-květen 2011

Centrum andragogiky,s.r.o.