Každý jsme více či méně nuceni zajít do těchto prostor. Pro většinu z nás jsou tato místa zdrojem každodenních potřeb, jako je jídlo, oblečení, elektronika nebo třeba jenom zkrátka místo, kam chodíme do kina. Je otevřeno od ranních hodin takřka do půlnoci. Jedná se o komfort, na který jsme si zvykli.

Nemalým dílem k správnému chodu těchto moderních lidských mravenišť přispívá obchodní síla na obchodech, od velkého množství prodejních asistentek po vedoucí různých obchodů. Tato specifická skupina nám v ideálním případě poradí s koupí, informuje nás o nových produktech, upozorní na zajímavou prodejní akci a v neposlední řadě nás zahrne optimismem a předá nám energii na zbytek dne.

Jako častý návštěvník nákupních center vím, že tomuto ideálu se pomalým tempem blížíme. Zajímavé ale je, že to není tím, že bych si snad všiml výraznějšího zlepšení zákaznického servisu ale zvýšenými požadavky na personál. Jako recruitment konzultant společnosti Hays Czech Republic jsem zodpovědný také za nábor personálu pro nákupní centra. Od počátku roku zaznamenávám dramatické zvýšení požadavků ze strany klientů, kteří hledají nové obchodníky.

Anglický jazyk na komunikativní úrovni se stává vyžadovaným standardem i na pozicích prodejního asistenta, jehož další růst je spojen právě se schopnosti se dále školit zejména v zahraničních programech, které zaměstnavatelé poskytují. Obsloužit zákazníka v angličtině je zejména v centru Prahy nezbytnost, kvůli které některé personální společnosti vedou celý pohovor v anglickém jazyce.

I přes velmi mladý průměrný věk této skupiny se zatím nedaří personálním agenturám efektivně reagovat na tento trend.  Na ověřování pracovních referencí je také brán daleko větší důraz. Retailové společnosti mají v oblibě své korporátní šablony pro ověřování referencí a personální konzultant musí otázku po otázce s kandidátem poctivě projít a tyto šablony vyplnit.

Stále důležitějším faktorem je, umět se na pohovoru správně „prodat“. Dva roky praxe, i přes nedostatek kvalifikovaných pracovníků v obchodu, rozhodně není automatická vstupenka k zaměstnavateli.

Zejména ti zahraniční si velmi pečlivě vybírají, z kterých společností noví obchodníci přicházejí, a tak se stává, že pracovní síla migruje mezi společnostmi s podobnou úrovní zákaznického servisu. Bez schopnosti na pohovoru opravdu zapůsobit se dnešní kandidát velmi těžko dostane o „úroveň výše“.

Velmi dobrou šanci najít si nové zaměstnání v nákupním centru mají uchazeči s podobnou zahraniční zkušeností, kde je úroveň služeb mnohdy na daleko vyšší úrovni. I letní pracovní pobyt např. v Anglii výrazně zvýší šance na přijetí.

Marek Žalud, Recruitment Consultant Hays Czech republic, divize Sales & Marketing