Materiálu k této problematice je velmi mnoho, proto se pokusím nabídnout pohled reflektující zkušenost. Na vysvětlenou potřebuji sdělit, že se na „problematiku“ často snažím podívat z krajních úhlů pohledu s tím, že řešení je někde uprostřed – nic není pouze černobílé. Pro primární náhled nabízím zjednodušený pohled, vždyť složitá problematika často mívá snadné řešení.

Zastavíme se spolu u umění efektivní komunikace, řešení konfliktů a rozhodování, zaměříme pozornost na tvořivé proaktivní strategické myšlení a cílování, fenomén krize, dovednost jak zaujmout a přesvědčit druhé, rozvoj kreativity a flexibility, na organizování a stanovování priorit, práci v týmu a řadu dalších. Sebepoznávání a poučeně rozvíjený sebesystém nám pomohou v umění prosadit se.

K čemu jsou soft skills?

Intelektuální schopnosti, cílené profesní zaměření a kvalitní odborné znalosti jsou jen součástí širšího komplexu vědomostí, dovedností, hodnot, postojů ve smyslu seberealizace jedinečnosti každé z nás a naplnění osobního poslání.

Na čem závisí naše osobní naplnění?

Nejdůležitější je mít dobré vztahy v rodině, nezapomínat na přátele a koníčky, a hlavně provozovat profesi, pro kterou mám nadání a naplňuje moji potřebu seberealizace a uznání. Pokud budeme mít na paměti tyto základní životní pilíře, budou se nám dobře stanovovat smysluplné cíle. A na cestě k našim cílům nám dobře slouží umění SOFT SKILLS.

„Nikdo netrefí cíl se zavázanýma očima.“ Přísloví

www.Marielinhartova.webnode.cz