Profesní vzdělávací programy v podobě MBA studia se již v České republice pevně etablovaly a mnoho vedoucích pracovníků, členů středního i vysokého managementu firem, ale i podnikatelů či pracovníků státní správy čerpá výhody plynoucí z jeho absolvování.

O něco méně známý, přesto však neméně zajímavý profesní titul LL.M., představuje další způsob, jak zvýšit svoji cenu na pracovním trhu a získat nové znalosti a dovednosti využitelné v každodenní praxi na mnohých řídících pozicích.

MBA a LL.M.

Stále populárnější MBA studijní programy strukturují studium tak, aby u svých studentů cíleně zvyšovaly znalosti, schopnosti a dovednosti v oblasti managementu a řízení, často se zaměřením na některou specializovanou oblast. Na rozdíl od programů se MBA – Master of Business Administration, cílí studium LL.M. – Master of Laws, na oblast práva a jeho cílem je rozšířit u posluchačů znalosti jednotlivých oborů práva, především pak těch souvisejících s chodem firmy jako je obchodní právo, mezinárodní obchod apod.

Komu jsou programy určeny?

Studijní programy MBA jsou určeny především pracovníkům na vedoucích pozicích a všem, kteří ve své práci, ať již aktuální či potenciální, potřebují řídit kolektiv, vyšší organizační útvary podniku či firmy jako celek. Oproti tomu je studium LL.M. určeno především těm vedoucím pracovníkům, kteří si potřebují rozšířit právní vzdělání, neboť často pracují se smlouvami či zákony a znalost legislativy je pro ně důležitá.

Jaký je benefit absolvování programů MBA a LL.M.

V obou případech budou absolventi profitovat ze studia profitovat. Obecně platí, že MBA i LL.M. programy zvýší jejich cenu na pracovním trhu a nabyté znalosti a schopnosti z nich dělají žádané posily pro mnoho národních i mezinárodních firem.