zpracovala v lednu 2014 průzkum mezi registrovanými  kandidáty za účelem zjištění jejich preferencí ohledně vyhledávání pracovních nabídek a jejich motivace na tyto nabídky reagovat. Zeptali jsme se i co je nejvíce motivuje. Na otázky odpovědělo více než 500 respondentů z Čech i Moravy. Motivace zaměstnanců se v regionech výrazně neliší. Výsledky tohoto průzkumu vám nyní přinášíme.

Uchazeči o zaměstnání setrvávají u tradičních metod vyhledávání nových pracovních příležitostí, jako je internet a pracovní portály. Častěji než dříve oslovují personální agentury. Poslední průzkum Hays prokázal, že agenturu jako první kontakt zvolí 49% kandidátů, což je více, než kolik jich osloví potenciálního zaměstnavatele napřímo.

Námi oslovení kandidáti nejčastěji hledají práci přes pracovní portály, druhou volbou jsou personální agentury a třetí je kontaktování zaměstnavatele napřímo. Výsledky průzkumu ukazují, že se  lidé ucházejí o nové zaměstnání hlavně díky vidině lepšího finančního ohodnocení. Zaměstnancům záleží na značce a prestiži společnosti, což tito respondenti udávali jako druhý nejčastější důvod zaslání životopisu (68%). Nabídka benefitů nového zaměstnavatele není pro ně tak důležitá, nejvíce ocení profesní růst a možnost práce z domova. 53% je ochotno se relokovat, pokud dostanou atraktivní nabídku, která pro ně znamená výzvu. Pokud u současného zaměstnavatele nevidí možnost kariérního postupu, je to pro ně signál porozhlédnout se po pracovním trhu.

Pro zaměstnance ve výrobě je kromě motivujícího finančního ohodnocení zajímavá i lokalita, v které se potenciální zaměstnavatel nalézá. Jsou taky nejvíce ochotni se relokovat.

„Pro kandidáty z oblasti výroby  patří mezi nejsilnější motivátory vedoucí ke změně zaměstnání nedostatek profesního a kariérního růstu (60%) Na druhou stranu nelze, s přihlédnutím k nedostatku technicky a jazykově vybavených zaměstnanců,  podceňovat i atraktivní mzdové ohodnocení, které je pro více než 70% kandidátů jedním z rozhodujících faktorů pro změnu zaměstnání.“ Upozorňuje Petr Vidmar, Business Unit Manager, Technology, Hays Czech Republic.

„Vzhledem k rozmístění průmyslových zón je většina kandidátů (70%) ochotných dojíždět či částečně relokovat za zajímavou příležitosti, většina zaměstnavatelů tento trend podporuje částečným či úplným příspěvkem na dopravu.“ Dodává Petr Vidmar.

IT odborníci se kromě platu a profesního růstu rozhodují i podle lokality zaměstnavatele. Nejhodnotnějším benefitem je pro ně možnost práce z domu (77%), poté profesní růst a možnosti odborných školení. I oni jsou otevřeni relokaci v případě zajímavé profesní a finanční výzvy.

Lidé z oboru financí hledají nové zaměstnání často i pomocí tzv. Referalů, zaměstnanci doporučí nového zaměstnance. Kromě profesního růstu i oni touží po možnosti práce z domu.