celkem 16 rozvojových kurzů odborných znalostí i tzv. měkkých dovedností, doplněných o workshopy a odborné konzultace.

Praha, 27. srpna 2012 – Společnost Odyssey Network startuje další z projektů, financovaných ze sociálního fondu EU a zaměřených na rovné příležitosti a vzdělávání žen. Profi žena III nabídne rozvojové kurzy, workshopy a konzultace ženám ze Středočeského kraje, které podnikají jako OSVČ nebo chtějí s podnikáním začít.

Projekt zahrnuje celkem 16 jednodenních a dvoudenních kurzů, doplněných o odborné konzultace a workshopy. Kurzy budou realizovány v minimálně čtyřech opakováních od září 2012 do června 2014.

Středočeské OSVČ budou moci vybírat z témat, jako je daňová evidence, ženský leadership, prodejní, komunikační a prezentační dovednosti, asertivita, internetový marketing nebo zvyšování pracovního výkonu. V jednodenní formě nebude chybět ani time management, emoční inteligence, základy koučování, intuice a kreativita, focusing, nebo zvládání stresu.

„Profi žena III navazuje na projekty Profi žena I a II, jimiž za poslední čtyři roky úspěšně prošla téměř tisícovka pražských OSVČ a zaměstnankyň mikropodniků,“ říká projektová manažerka Martina Zápotocká. „Systém vzdělávání je navržen tak, aby reflektoval specifické potřeby účastnic, propojoval odborné znalosti s měkkými dovednostmi a podporoval sdílení zkušeností a vzájemnou podporu a motivaci v ženské komunitě,“ dodává.

Globálním cílem projektu je přispět ke zlepšení situace žen na trhu práce. Projekt se specificky soustředí na podporu zahájení a rozvoj samostatně výdělečné činnosti pro ženy, které plánují začít podnikat a pro ženy, které již samostatně výdělečnou činnost vykonávají.

„Podle údajů ČSÚ v Česku podniká dvakrát více mužů než žen,“ vysvětluje expertka na genderovou problematiku a rovné příležitosti Marie Marvanová. „Podnikání se věnuje jen 9,5 % z celkového počtu žen, což v absolutních číslech představuje zhruba 200 tisíc zaměstnavatelek a OSVČ. Naproti tomu u mužů je to celá pětina. Ženy se tedy v podnikání prosazují výrazně méně než muži a jejich potenciál tak zůstává z velké části nevyužit. Smyslem projektu Profi žena III je přispět v této oblasti ke změně,“ doplňuje.

Jako hlavní překážky vstupu do podnikání ženy nejčastěji uvádějí nedostatečnou podporu, a to jak ze strany společnosti, tak partnera, chybějící odborné informace a konečně obtížnost skloubit pracovní a rodinný život.

PROFI ŽENA III je komplexní a systematický vzdělávací projekt určený ženám, které podnikají jako OSVČ ve Středočeském kraji nebo mají zájem o zahájení své živnosti s bydlištěm na území Středočeského kraje. Financování je zajištěno z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Další informace o projektu na www.profizena.cz.

Odyssey Performance Enhancement Network, s. r. o., se od roku 2002 věnuje realizaci rozvojových programů, poradenských aktivit, školení a zážitkových kurzů. Má za sebou již několik úspěšných projektů, financovaných z dotací z Evropského sociálního fondu, zaměřených na zlepšení podmínek vybraných skupin pracovníků, rozvoj komunikačních dovedností a mezikulturní citlivosti. Bližší informace na www.odyssey.cz.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:

Martina Zápotocká, Odyssey Performance Enhancement Network, tel. 224 310 629,
e-mail: info@profizena.cz