ústavů Akademie věd ČR.

Firemní mateřská škola AV ČR funguje již přes rok a pomáhá nejen rodičům, ale zároveň zvyšuje prestiž zaměstnavatele. Nespornou výhodou je také blízkost školky k pracovišti zaměstnanců. Rodiče tak nejsou plně závislí na vnějších okolnostech, které nemohou ovlivnit (nedostatečná kapacita státních školek a nevhodná otevírací doba).

Prostorově je školka koncipována pro 15 dětí ve věku od 2 od 7 let. Do konce roku 2012 by měla být její kapacita rozšířena o dalších 5 míst. Školka je otevřena celoročně, od pondělí do pátku od 8 do 17 hod. Do provozu byla uvedena začátkem roku 2011 a je zařazená do Rejstříku škol a školských zařízení, v květnu 2012 získala tuto akreditaci v plném rozsahu.

Na začátku května 2012 získal Ústav molekulární genetiky AV ČR grant k projektu Firemní Mateřská škola AV ČR. Tento projekt je podpořen v rámci operačního programu Praha – adaptabilita (OPPA), a je spolufinancován evropským sociálním fondem (ESF). Poskytovatelem podpory je Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU.

Projekt má za hlavní cíl umožnit rodičům bezproblémový návrat do zaměstnání. Rodiče se mohou vracet do zaměstnání pozvolna, nijak je nelimitují schopnosti a dovednosti jejich dítěte, jako je tomu ve státních školkách. Díky této grantové podpoře získal Ústav molekulární genetiky AV ČR v projektu Firemní Mateřská škola AV ČR od 1.5 2012 speciální třídu pro děti rodičů zaměstnaných v ÚMG. Projekt bude trvat do konce roku 2014 a díky Evropskému sociálnímu fondu Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti bude možné ve školce v letošním roce uskutečnit mnoho nových aktivit, které posunou komfort a profesionalitu Firemní mateřské školky AV ČR.

Vše o projektu Firemní mateřská škola AV ČR naleznete na nových webových stránkách www.msakademieved.cz

Evropský sociální fond, Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Cíle, vyplývající z projektu:

  • Rozvoj firemní školky pro AV ČR i v oblasti práce s 2-letými dětmi.
  • Usnadnění života rodičům, kteří se vracejí po rodičovské dovolené do práce.
  • Zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí na trhu práce.
  • Otevření příležitosti pro částečné úvazky.
  • Provedení evaluace úspěšnosti projektu školky.

Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem – www.oppa.cz

Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky, v.v.i. (ÚMG AV ČR) je jedním z 54 ústavů AV ČR. Zabývá se základním výzkumem v oblasti molekulární a buněčné biologie. Ve 22 výzkumných skupinách a servisních útvarech pracuje celkem téměř 400 pracovníků, z toho cca 130 studentů (doktorandů a diplomantů). Ústav úzce spolupracuje s pražskými vysokými školami, působí na něm 8 profesorů a 7 docentů. Budova ÚMG zprovozněná v roce 2007 je nejmodernější výzkumnou budovou v ČR.

Mateřské škola Akademie věd ČR s.r.o. zajistí v rámci programu firemní školka celoroční vzdělávací program dětí, který je obsahově ekvivalentní s programem státní mateřské školy. Dále zabezpečí odborný personál s odpovídajícím pedagogickým nebo zdravotnickým vzděláním i zkušenostmi. Vyřeší a zajistí veškeré hygienické,  odbornostní požadavky na založení a provoz firemní školky dle standardů EU.