Byla jsem na operaci ramene a nyní rehabilituji, po nemocenské bych měla nastoupit opět do práce, ale naskytl se problém. Nemohu zatím zatěžovat rameno tak jako předtím. Jelikož pracuji jako pracovník v sociálních službách, kde koupeme každý den klienty vážící 40-60kg. Samozřejmě bez pomoci druhých. Nejsem schopna tuto práci vykonávat. Měli mi nabídnout lehčí práci, ale vedení mě již nechce. Nyní čekají, až ukončím nemoc a dají mi vybrat dovolenou a pak mě propustí. Jak se mám tomuto vyhnout, aby mi práce zůstala. Jak se mohu bránit? Co když to bude uznané jako nemoc z povolání – porušení tíhových váčků. Kam a s kým to řešit. Ráda bych alespoň chtěla být přeřazena na lehčí práci. Nebo ať mi dají odstupné, než budu schopna práce jinde. Děkuji za odpověď.

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práci, která neodpovídá jeho zdravotnímu stavu. V případě, že zaměstnanec na základě lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebude schopen jeho práci z důvodu pracovního úrazu vykonávat, zaměstnavatel je povinen jej přeložit na takový druh práce, který odpovídá jeho zdravotnímu stavu, kvalifikaci, a to dokonce bez souhlasu zaměstnance.

Pokud ale zaměstnavatel takovouto práci nemá nebo se zaměstnancem déle už spolupracovat nechce, může se zaměstnancem skončit pracovní poměr výpovědí z důvodu, že zaměstnanec na základě lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nemůže dále vykonávat svou práci z důvodu pracovního úrazu.

Pokud se váš zaměstnavatel rozhodne k tomuto kroku, měl by si uvědomit, že je zde určitá výpovědní doba (minimálně 2 měsíce), po kterou vám bude muset přidělovat práci pro vás vhodnou. Pokud takovou práci pro vás mít nebude, vznikne mu tak překážka v práci na jeho straně, po kterou vám bude příslušet náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Zaměstnavatel Vám může nabídnout i dohodu o skončení pracovního poměru, ale neměla byste na ni přistoupit za méně výhodných podmínek, než Vám přísluší na základě výpovědi.

Odstupné

Vzhledem k tomu, že důvodem skončení Vašeho pracovního poměru (výpovědí nebo dohodou) bude skutečnost, že podle lékařského posudku nesmíte dále vykonávat svou práci z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání bude Vám náležet odstupné v minimální výši dvanáctinásobku (12) průměrného výdělku. Odstupné je vypláceno po skončení pracovního poměru v běžném výplatním termínu, pokud se spolu nedohodnete jinak.

Závěr

Vzhledem k tomu, že již nebudete schopná vykonávat dál svou práci pro pracovní úraz, popřípadě nemoc z povolání a tato skutečnost bude potvrzena ve zdravotním posudku zařízení závodní preventivní péče  a vzhledem k tomu, že zaměstnavatel pro Vás nemá  jiné vhodné místo, bude zaměstnavatel muset přistoupit k výpovědi (dohodě) z výše uvedených důvodů s odstupným ve výši 12ti násobku průměrného výdělku. Upozorněte ho tedy na tyto dvě možnosti, tedy (a) přeřazení na práci, kterou budete schopna konat anebo (b) ukončení s odstupným a vyčkejte na jeho rozhodnutí. Pokud by se zaměstnavatel snažil tyto ustanovení obejít, doporučuji vám vyhledat právní pomoc. Seznam advokátů naleznete na www.cak.cz

Upozornění: Výše uvedená odpověď se týká situace, kdy zaměstnanec nesmí vykonávat dosavadní práci pro nemoc z povolání a nikoli situace, kdy by důvodem nemožnosti výkonu dosavadní práce byl obecný špatný zdravotní stav zaměstnance.

Autor: JUDr. Nataša Randlová, Advokátní kancelář Randl Partners

Potřebujete poradit v oblasti pracovně právních vztahů? poradna@netwebs.cz