A co když si zaměstnavatel najde nějakou dokonalou výmluvu, proč vám pracovní úraz neuznat?

Co budete dělat pak? No přece bránit se!

Uveďme si příklad. Jste v práci a vaše pracovní doba končí v pět hodin. Bohužel se ještě zdržíte, protože potřebujete něco honem dodělat. Hodiny ukazují půl šesté – ještě odnesete nějaké papíry a hurá domů, jenže…čerstvě vytřená chodba udělá své a vy uklouznete a zlomíte si nohu! Jedná se o pracovní úraz? Bylo po pracovní době, ta skončila v pět.

Přesto se o pracovní úraz jedná! Na vaší straně stojí zákoník práce, který jasně říká, že zaměstnavatel je odpovědný za zaměstnance a škodu, která mu vznikne pracovním úrazem, došlo-li k němu během plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s ní.

Fakt, že se pracovní úraz stal až po pracovní době, ještě zdaleka neznamená, že nebude uznán! Nezoufejte! Nebyl by uznán jen v případě, že byste v práci setrvali například z důvodu nějaké oslavy nebo večírku. Je pravda, že to může být poněkud obtížněji obhajitelné, ale ve většině případů se soud přiklání na stranu zaměstnance. Avšak pozor – důležité je vědět, že za pracovní úraz se nepovažuje takový, který se vám přihodí na cestě do práce nebo z práce domů.