Dnes se na věc podíváme tak trochu „z druhé strany“. Budeme si povídat o tom, co a jak nenapsat.

Jak by se daly souhrnně nazvat věci, jimž byste se měli ve svém obchodním psaní raději vyhnout?

Možná bychom jim interně mohli říkat „nepříjemnosti“. Jsou to taková sdělení, jimiž byste ve svém obchodním partnerovi nechtěně vyvolali pocit nepohodlí či nepříjemna.

V podstatě žádné z doporučení, o nichž se dnes zmíníme, není věcí čistě rozumovou. Jedná se tu daleko spíše o záležitost pocitů, dojmů a emocí ‒ a jak už víme, právě na jejich základě se náš potenciální zákazník či partner nakonec rozhodne.

První „nepříjemnosti“ se můžete dopustit, pokud ve své nabídce pohaníte konkurenci. Když totiž napíšete o svých produktech, jak jsou skvělé, nemusíte se už vůbec vyjadřovat k tomu, že konkurence je v tomto ohledu horší, dražší, nekvalitnější a podobně. To už z napsaných slov vyplyne samo. A stejný princip platí pro výsměšnost na účet konkurence: Nenechte se mýlit, i vydařený vtip často zapůsobí kontraproduktivně.

Pokud se přece jen necháte zlákat a napíšete o své obchodní konkurenci něco nepěkného, může se stát, že váš partner bude podvědomě vnímat vás osobně jako někoho nemilého, a z nadějného obchodu nakonec sejde jen pro takovouhle drobnost. Vy samozřejmě nemusíte konkurenci chválit ‒ jen jí prostě nespílejte. Můžete se přece tvářit, že ty vaše služby či výrobky jsou zkrátka tak skvělé, že vlastně ani žádnou konkurenci, která by stála za zmínku, vůbec nemají.

Druhá nepříjemnost, na kterou je potřeba upozornit, je s touto první zásadou úzce spojena. Dopouští se jí ten, kdo se mylně domnívá, že svého obchodního partnera potěší, když ho něco „naučí“. Rada zní: Vyhněte se velkým obloukem tomu, že byste poučovali (ať už o daném tématu máte jakkoli odborné znalosti)! Váš partner by se cítil velice nedobře, kdybyste ho svým poučováním stavěli do role neznalého studentíka.

Třetí dnešní nepříjemnost, která nám v obchodním kontaktu hrozí, bychom si mohli pojmenovat třeba „přemoudřelost“. I ona je s těmi předešlými spojena. Jedná se o nevhodné používání odborných „vědeckých“ formulací či výrazů. Ty působí někdy arogantně, jindy směšně (když je použije zjevný laik). Ale že by byly pro obchodní text přínosné? To sotva.

A nakonec se zmiňme ještě o jedné neobratnosti, která by vás mohla připravit o cenné klienty, partnery či zákazníky: Dejte pozor, aby se do vašeho textu nepromítly vaše osobní vyhraněné názory, například politické či náboženské, ale i ty z jiných oblastí života. Osobní názory zkrátka nemají v obchodním kontaktu místo, nepatří tam (samozřejmě pokud se netýkají přímo nabízeného produktu). Osobní názory působí rušivě a prozrazují o vás mimo jiné, že jste asi poněkud netolerantní. Mohou tak odradit nejen potenciální zákazníky s opačnými názory a postoji, ale i lidi, kteří mají názory podobné těm vašim, jenže jsou tolerantní a váží si osobní svobody, své vlastní i druhých.

Ano, těmto čtyřem nešvarům se tedy vyhneme. A čím se budeme zabývat příště? Příště se zase vrátíme k pozitivům a podíváme se, co je dobré v obchodním kontaktu zdůraznit, aby náš „byznys“ dál pěkně prospíval.

Eva Musilová