Pomineme-li etickou stránku věci, je tu ještě stránka ryze praktická – selhání lidského faktoru při odesílání zprávy. Může se vám například stát to, co se před několika dny stalo pojišťovně Aviva ve Velké Británii. Ta díky chybnému odeslání e-mailu propustila všechny zaměstnance své divize Aviva Investors.

V pátek 20. dubna zavládlo v ústředí Aviva Investors v Londýně ticho. Všech 1300 zaměstnanců totiž dostalo e-mail z oddělení HR, který jim oznamoval, že byli propuštěni. E-mail je vyzýval, aby opustili firmu, odevzdali propůjčený firemní majetek a zachovali mlčenlivost. V poslední větě jim oddělení HR poděkovalo a popřálo hodně úspěchů v budoucím působišti.

Zpráva byla určena pouze pro jednoho zaměstnance. Jelikož však šlo o šablonu propouštěcího e-mailu bez osobního oslovení nebo jiných osobních informací, příjemci nemohli z obsahu poznat, že není adresována jim. Oddělení HR se za chybné rozeslání zprávy omluvilo, musejí se však takové situace stávat?

-kk-

Článek přebrán z kategorie Personální marketing na HR News

Celý článek: http://www.hrnews.cz/prevzeti-clanku?id=1603971#ixzz1t386PVTC