ať už se jedná o živnostníka (fyzickou osobu), nebo firmu, která je zřízena podle obchodního zákoníku, tzn. akciovou společnost, společnost s ručením omezeným nebo družstvo (právnickou osobu), dostat do finančních problémů z důvodu nastalého nahodilého jevu a škody jím způsobené v případu, že by toto riziko neměl pojištěno.

Je možné se proto pojistit pro případ, že musí podnikatel z nejrůznějších důvodů přerušit provoz nebo svou výdělečnou činnost.

Lze tak pojistit i svobodné profese, jako jsou lékaři či advokáti, nebo například prodejci aut, obchodníci s výpočetní technikou, papírníci, knihkupci, řezníci, pekaři, drogisté, fotografové, kadeřníci, klenotníci a hodináři, trafikanti, krejčí, truhláři, zámečníci, zahradníci a řada dalších profesí.

Podnikatel si může podle svých potřeb vybrat konkrétní fixní náklady, které chce pojistit. Například je možné pojistit si platby za nájem, náklady za vodu a elektřinu, náklady na zaměstnance včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, leasingové splátky, splátky úvěrů. Souběžně se dá pojistit také ušlý zisk, kterého by při normálním fungování mohl podnikatel prokazatelně dosáhnout.

Zároveň se může podnikatel pojistit i pro případ, že onemocní a bude muset firmu na čas zavřít nebo omezit její provoz. Podnikatel se přitom může rozhodnout pro různou délku spoluúčasti (karenční dobu), po kterou mu pojišťovna nebude při onemocnění ještě pojistné vyplácet. Čím je spoluúčast delší, tím je pojistka levnější.

Konkrétní cena každé pojistky je vždy závislá také na rizikovosti předmětu podnikání. Tato je rozdělena do dvou skupin podle četnosti pojistných událostí, které u těchto profesí nastávají, a podle fyzické náročnosti a náchylnosti k úrazům. Jestliže pojistná událost nastane, živnostník musí pojišťovně předložit veškeré doklady, kterými prokazatelně doloží náklady, které si pojistil. Výši ušlého zisku prokáže předložením například daňového přiznání z předchozího roku.

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.