škodu z provozu motorových vozidel, které je povinně smluvním pojištěním, a proto ho musí mít uzavřeno každý vlastník (popř. držitel) vozidla.

Soukromá osoba si může sjednat pojištění odpovědnosti pro škody, které nastanou v běžném občanském životě (při provozu domácnosti, např. vytopení sousedů, hrách či aktivitách dětí, při rekreačním sportu, provozu nemotorových plavidel, způsobená zvířaty aj.).

Pojištění odpovědnosti pro podnikatele z provozní činnosti je zaměřené spíše na menší podniky, které vznikají při provozu podniku či společnosti. Pojištění profesní odpovědnosti je určené např. pro notáře, advokáty, auditory, daňové poradce, architekty, lékaře, tlumočníky apod. Pojištění odpovědnosti k akcím lze sjednat pro případ škody vzniklé při pořádání společenských akcí, jako např. přehlídky, koncerty, sportovní akce apod. Také je možné sjednat pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů a dozorčích rad obchodních společností.

Pro zaměstnance existuje pojištění z výkonu povolání (např. když bankovní úřednice pošle peníze klienta na chybný účet, zaměstnanec natankuje do firemního auta místo benzínu naftu apod.). Zvláštním pojištěním odpovědnosti je pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu práva myslivosti určené pro myslivce.

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.