počítač a vše k němu potřebné, věci běžné potřeby jako je oblečení apod.), tak i věci nemovité (budovy, byty, pozemky, rekreační objekty apod.).

Pojištění nemovitosti chrání jeho vlastníka především proti škodám, které by byly způsobeny živelnými událostmi (základními živly jsou oheň, voda, vítr). Při rozhodování se o uzavření pojistné smlouvy bychom měli vědět, proti kterým rizikům (živelním událostem) by bylo účelné nemovitost pojistit, ale také, které objekty mají být pojištěny.

V rámci pojištění nemovitosti lze pojistit:

- rodinný dům,

- bytový/činžovní dům,

- byt v osobním vlastnictví,

- rekreační objekt,

- chatu/chalupu,

- garáž,

- půdní vestavbu,

- stavební materiál, stroje i nářadí,

- související objekty (bazén, skleník, studna, kůlna, plot),

- nově zahajovanou stavbu (rodinného i bytového domu),

- hřbitovní stavbu.

Hlavním smyslem pojištění nemovitosti je především ochrana objektů před živelnými riziky. Pojistit se dá každá budova, která je trvale či rekreačně obývaná, byt v osobním vlastnictví, garáž nebo další stavby související s nemovitostí (viz seznam shora). Ocenit ji mohou i ti, kteří teprve staví. Spolu s rozestavěným domem může tato pojistka krýt i stavební stroje a materiál.

Jestliže někdo plánuje koupit nemovitost v místě, které příliš nezná, měl by ještě před koupí zjistit, co vše může jeho nový dům či byt ohrozit. Mohou to být třeba sněhové kalamity, vichřice či spadané stromy, které mohou hrozit na horách i v nížinách. Specifickým případem jsou povodně. V Česku jsou lokality, ve kterých je pojištění nemovitosti proti povodním velice drahé nebo téměř nemožné.

Pojištění nemovitosti se může týkat škod způsobených:

- požárem, výbuchem, úderem blesku nebo zřícením letounu,

- vodou z vodovodního zařízení,

- vichřicí nebo krupobitím,

- vystoupnutím vody z odpadního potrubí,

- krádeží vloupáním,

- loupeží,

- povodní nebo záplavou,

- náhlým sesuvem hornin a zemin nebo zřícením lavin,

- tíhou sněhu,

- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,

- nárazem vozidla nebo jeho nákladu,

- zemětřesením,

- mrazem na topném systému a vodovodním zařízení,

- rázovou vlnou způsobenou nadzvukovými letadly,

- kouřem,

- vandalismem,

- rozbití skla z jiné příčiny než pojištěným rizikem.

Pojištění by měla zahrnovat všechna rizika tak, aby v případě škody mohl pojistník bez problémů svůj dům či byt opravit, případně koupit si nový. Byty v osobním vlastnictví a družstevní byty tvoří výjimku, pojišťují se na tržní hodnotu. Problémem bývá takzvané „podpojištění, tedy nedostatečné pojistné krytí nemovitosti. Když má kupříkladu někdo starou pojistku k nově zrekonstruovanému pětimilionového domu jen na pár set tisíc korun a do domu narazí nešťastnou náhodou auto a celý jej zničí, pojistné plnění bude opravdu nízké.

Možností, jak zajistit, aby pojistka korespondovala s cenou nemovitosti, je například souhlas s pravidelnou aktualizací pojistné částky (tzv. indexací) už při podpisu smlouvy. Pojišťovna automaticky zvyšuje pojistku v závislosti na vývoji stavebního indexu.

Cenu pojistky může ovlivnit spoluúčast. Při pojistné události se zpravidla jedná o vysoké částky a spoluúčast bývá jen minimální, v řádech tisíců korun. Pojistka však díky tomu může být o několik procent levnější.

Pojištění domácnosti patří do skupiny pojištění majetku, tj. movitých i nemovitých věcí občanů. Zahrnuje téměř všechny věci, které tvoří vybavení domácnosti – od nábytku přes elektrické spotřebiče až po cennosti a peníze (v omezené míře). Pojištěný si tak vlastně kupuje finanční náhradu za poškození, zničení nebo odcizení věcí, které měl ve svém bytě.

Pokud si svoji domácnost pojistíte, budete pravidelně platit pojistné, a pak v případě tzv. pojistné události (situace, kdy dojde k poškození, zničení či odcizení věci přesně podle pojistných podmínek) vám pojišťovna uhradí formou pojistného plnění vzniklou škodu až do určité výše.

Pojištění domácnosti je konstruováno jako standardní pojistný produkt – pojišťovny mají obvykle připraveny různé varianty podle hodnoty pojištěných věcí a požadovaných limitů na vybrané skupiny věcí (např. elektronika nebo cennosti). Pokud klientovi standardní podmínky nestačí, má možnost nastavení individuálních limitů nebo uzavření dodatkového připojištění.

Pojištěná rizika u pojištění movitého majetku

Každá pojišťovna si ve svých pojistných podmínkách určuje, která rizika jsou pojištěna. Pojistné plnění je vyplaceno pouze v případě, že k poškození, zničení nebo odcizení věci došlo způsobem uvedeným v pojistné smlouvě, nejčastěji:

- odcizením věci krádeží, vloupáním nebo loupeží,

- úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením,

- vodou z vodovodního zařízení (např. praskne trubka),

- povodní nebo záplavou,

- úderem blesku, výbuchem, požárem, pádem či nárazem letadla,

- vichřicí, krupobitím, sesuvem nebo sesedáním půdy, sesouváním nebo zřícením lavin, pádem stromů nebo stožárů, tíhou sněhu nebo námrazy, zemětřesením.

Je třeba zvážit, která rizika jsou pro vás nejdůležitější. Pokud máte byt například v oblasti často postihované záplavami, vyplatí se určitě hledat takovou pojišťovnu, která zahrnuje do pojištěných rizik i zničení věci záplavou či povodní.

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.