Paretovo pravidlo (někdy také Paretův princip nebo Pravidlo 80 / 20) je pojmenováno podle italského ekonoma a sociologa Vilfreda Pareta, který již v 19. století vypozoroval, že v Itálii leží 80 % bohatství v rukou 20 % lidí.

Postupně se ukázalo, že toto pravidlo neplatí jen v ekonomice, ale i v běžném životě. Je to vlastně jakási pomůcka, která firmám pomáhá zjednodušit a zacílit rozhodování.

  • 80 % příjmu podniku pochází jen od 20 % zákazníků
  • 20 % produktů (výrobků) generuje 80 % zisku
  • 20 % příčin způsobuje 80 % problémů

V obecné rovině tedy platí, že 80% výstupů je výsledkem 20 % vstupů a 20 % výstupů je výsledkem 80 % vstupů. Tento princip nelze pokládat za dogma, ale budete-li se jím řídit, jistě zvýšíte efektivitu.

Udělejte si vlastní analýzu. Uvědomte si, kteří zákazníci vám dělají 80 % tržby. Bude to přibližně 20 % menšina, která je pro vás zajímavější než zbývajících 80 % klientů. Bezesporu i ostatní zákazníci jsou důležití, ale těmto 80 % zákazníkům věnujete více energie, času a výsledek vynaloženému úsilí úplně neodpovídá. Možná tak přizpůsobíte své počínání a time management.

Analýze podrobte i svůj pracovní den. Zaměřte se na činnosti, které vám přináší výsledky. Získávání nových zákazníků, nových kontaktů, domlouvání schůzek po telefonu, jednání se zákazníky, řešení potřeb zákazníků. Pokud zjistíte, že se věnujete více činnostem, které vám větší obrat nepřinesou, omezte je na nejnižší možnou míru. Než příště začnete s nějakou aktivitou, nejprve ji analyzujte a uvědomte si, v čem vám bude prospěšná.

Pravidlo lze převést i do běžného života. Jen si to uvědomte. Podívejte se k sobě do šatníku. Téměř 80 % oblečení nepoužíváte a pravidelně nosíte oněch 20 % ze šatstva, viďte? Nebo se podívejte k sobě do bytu. 80 % času ve svém bytě strávíte především ve 20 % prostoru. Obvykle to bývá postel, gauč, kuchyň, u žen i koupelna.

Je tomu tak i u vás?

 

Sandra Špačková