Hrdinou toho filmu byl totiž Oldřich Nový, který byl svého času přímo zosobněním veškeré příjemnosti, reprezentativnosti a přitažlivosti, a to jsou přesně ty vlastnosti, o které se ve svém obchodním jednání snažíme také my.

Dnešními užitečnými radami pro zdárnou obchodní komunikaci nás tedy může provést vzpomínka na profesionálního, příkladného Oldřicha Nového.

Čeho si v jeho jednání všimneme nejdříve? Jistě, úpravy zevnějšku. Vždy nažehlený, voňavý a upravený, ale nejen to. Jeho zevnějšek byl totiž vždycky přizpůsobený prostředí a situaci.

Pokud si myslíte, že toto je už překonané, pak se hluboce mýlíte. I dnes platí zásady, jak se máme kam a kdy upravit, pokud nechceme vypadat zvláštně, nebo dokonce hloupě.

Důkladně si tedy promyslete, co si oblečete a obujete (sako ještě překartáčujte, boty přeleštěte); jaký účes zvolíte, jakou kabelku či tašku si vezmete a jakou vůní se navoníte. Počítejte také s rozmary počasí (lak na vlasy není úplně k zahození). A schůzka může začít. Buďte na ní vhodně přizpůsobiví, pokud jde o situaci i o vašeho obchodního partnera. A buďte „přiměření“.

Tedy, buďte přiměřeně srdeční (ne chladní, ale ani ne příliš důvěrní); buďte přiměřeně hovorní (nenechávejte většinu hovoru na partnerovi, ale ani ho neodrazujte přílišnou upovídaností); buďte přiměřeně sdílní (nebuďte tajnůstkářští, ale ani přespříliš otevření ‒klíčem je dobrá příprava). Stanovte si pro schůzku přiměřenou dobu trvání.

Platí tu také obecná rada pro zdar jakéhokoli rozhovoru: Buďte vnímaví. Pozorně naslouchejte a reagujte na to, co váš partner říká. Pokud ho sice necháte domluvit, ale pak si stejně vedete svou, abyste odříkali všechno, co jste si tak pečlivě připravili, pravděpodobně nebudete mít úspěch.

Pokud jde o hovor, měli byste vědět, odkud kam ho chcete směřovat, ale zároveň nezapomínejte, že je stále třeba se přizpůsobovat. Pokud se tedy po chvíli hovor stočí jinam, než jste zamýšleli, je na vás, abyste našli ten nejvhodnější čas a způsob, abyste přešli zpět na téma, o něž vám jde.

Musíte to udělat taktně a nenásilně, a navíc tak, že nenecháte zcela bez povšimnutí to téma, kterému momentálně věnoval pozornost váš partner. Buď se můžete k jeho tématu vyjádřit a pak otevřeně říci, že byste se ještě rádi vrátili k tématu předchozímu, nebo můžete vést hovor „zpátky“ nenásilně, nenápadně, přirozeně.

Dále, pokud nejste rozený moderátor, připravte si vhodná slova na úvod hovoru, aby se „prolomily ledy“, a také vhodná slova na závěr: Jimi umocníte dobrý dojem z jednání a navíc můžete položit základ pro příště. Pokud nemáte dostatek zkušeností s vedením osobních obchodních jednání, vyhledejte si potřebné rady a podněty odborníků.

Poradí vám například, kde schůzku uskutečnit a kde raději ne, co si objednat, jak dlouho se zdržet, kdy partnerovi občerstvení zaplatit a kdy nechat platbu na něm a podobně. Pokud se takto dobře připravíte, bude vaše schůzka nepochybně úspěšná, a to i v případě, že nedojde ke kýženému podepsání smlouvy či uzavření dohody.

Vaším úspěchem totiž může být už to, že váš obchodní partner si z jednání odnáší jednoznačně pozitivní dojem. To je deviza do budoucna, a jednou budete možná překvapeni, z kterého směru se vám nečekaně vrátí.

Buďte tedy příjemní, přiměření a profesionální jako Oldřich Nový. Možná i na vás pak budou vaši spolupracovníci a obchodní partneři dlouho v dobrém vzpomínat.

Eva Musilová