Bohatý program začne vyzváněním kostelních zvonů, kterých může znít po celé České republice téměř 3000. Jedním z nejzajímavějších bodů programu jsou unikátní prohlídky zvonic a zvonů.

Každý kostel nabízí jinou podívanou

Počty zvonů v kostelech a zvonicích jsou totiž velmi různé. Podle arcidiecézního kampanologa Petra Váchy je však možné říct, že v průměru připadají na jednu zvonici dva zvony. Vyzvánět během Noci kostelů ovšem nebudou jen zvony 1372 kostelů, které se projektu v celé republice účastní, ale připojí se některé další. Mimo jiné opět zazní všech sedm zvonů katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha nebo mnohé zvonkohry, z nichž ty nejznámější jsou zvonkohra na Loretě a v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Přiblížení křesťanství lidem

Organizátoři však zdůrazňují, že význam této akce není pouze společenský a kulturní, ale i náboženský. „Noc kostelů má přiblížit křesťanství těm, kdo chtějí poznat Boha. Tak jako Bůh otvírá své srdce člověku, ať hledající naleznou otevřená srdce všech, kteří se nazývají křesťany,“ říká pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Doprovodný program

I letos jsou v kostelích připraveny komentované prohlídky, koncerty, workshopy a divadelní představení. Zpřístupněny budou některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty a někde i klášterní zahrady. Díky Noci kostelů se dostanete na místa, která jsou běžně lidskému oku uzavřená.

První Noc kostelů proběhla v roce 2005 ve Vídni a během čtyř let se rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 se k ní připojily i kostely v Brně a Plzni. V loňském roce se do Noci kostelů zapojilo více než 1200 kostelů. V roce 2011 se k projektu připojilo i Slovensko, kde byla otevřena téměř stovka kostelů. Vloni se projekt rozrostl ještě o Německo a Nizozemsko. Lze očekávat, že se v příštím roce zapojí i jiné země. O mimořádném zájmu veřejnosti svědčí i více než 400 tisíc návštěvnických vstupů. Letos organizátoři očekávají návštěvnost až 500 tisícům.

rdc