Dramatický nárůst počtu volných míst v uplynulých dvou letech (143 tis volných míst ve 2/2017 vs 333 tis. volných míst ve 2/2019) významnou měrou přispěl k vyšším mzdám ve všech sektorech. Nejnovější průzkum personálně poradenské společnosti Hays však ukázal, že nástup do nového zaměstnání není důvodem přestat sledovat další pracovní nabídky.

„Uchazeči chtějí z aktuálně dobré situace na pracovním trhu vytěžit co nejvíce. Řada z nich ani nemusí práci aktivně hledat a pouze přijímá a hodnotí nabídky, které získá napřímo, například prostřednictvím profilu na sociálních sítích. Častější změny zaměstnavatelů v průběhu jednoho roku pak vídáme především u mladých uchazečů, kteří své místo na pracovním trhu teprve hledají, zkoušejí různé možnosti a trh jim to umožnuje.“, komentuje výsledky průzkumu Ladislav Kučera, ředitel společnosti Hays pro Česko a Rumunsko.

Průzkum Hays zaměřený na růst mezd kvalifikovaných pracovníků a specialistů a jejich přístup ke změně pracovního místa probíhal v závěru roku 2018 a zúčastnilo se ho více než 2,200 osob.

Téměř polovina respondentů změnila v minulém roce práci. Proč?

Zaměstnání v roce 2018 změnilo 48% účastníků průzkumu a dalších 13% se k tomuto kroku právě chystalo. Nejčastěji lidé plánovali změnu z důvodu nabídky vyšší mzdy – tak odpovědělo 43% lidí. Druhým nejčastějším důvodem je pak se 38% procenty nespokojenost s vedením společnosti či v týmu, na třetím místě se pak objevila náplň práce, která nevyhovuje 21% respondentů, lokalita byla problémem pro 8% lidí.

Nejčastější důvody ke změně práce v procentech:

Respondenti měli možnost výběru 2 odpovědí

Růst mezd v roce 2018

70% respondentů průzkumu potvrdilo, že u nich došlo v roce 2018 ke zvýšení mzdy, bez ohledu na to, zda zaměstnavatele změnili či nikoliv.
V 18% případů došlo k navýšení do 5%. Poměrně razantního zvýšení mzdy, které převyšovalo 20%, se dočkalo více než 16% respondentů – tedy každý šestý z dotázaných.

O kolik procent v roce 2018 vzrostla mzda uchazečů na kvalifikovaných pozicích:

Potěšujícím faktem je, že spokojenost po finanční stránce cítí většina respondentů: Mzdu dle svého očekávání dostává 23% odpovídajících. Dalších 40% se cítí být spíše spokojeno. Jistou nespokojenost pociťuje 17% respondentů a dalších 20% účastníků průzkumu se cítí být v porovnání se situací na pracovním trhu či konkurencí podhodnoceno.

Přes všechny tyto skutečnosti, 28% respondentů potvrdilo, že se již nachází v některé fázi výběrového řízení a dalších 49% se nebude bránit změně v případě nabídky zajímavé pracovní příležitosti

Co z toho vyplývá? Téměř polovina respondentů změnila práci minulý rok, získali lepší mzdu a v 63% případů se po finanční stránce cítí spokojeně. I přesto, 77% účastníků průzkumu je připraveno ke změně, objeví-li se vhodná nabídka.

Co nám v práci vadí nejvíce?

Nejčastěji si stěžujeme na problémy s nadřízeným a kolegy – tak to má celá čtvrtina respondentů. Jmenovitě pak uvádí kolektiv kolegů, nekompetentní vedení, nedostatečnou či chybějící komunikaci ve firmě a také chybějící uznání kvalitně odvedené práce. Na finance si stěžuje 14% lidí a každému desátému z dotázaných chybí prostor pro další rozvoj – ať už možnost povýšení, odborných školení nebo samostatného rozhodování.