Petra Vrbová, optika pOptik

Je pondělí ráno a po pražských Vinohradech poletují vločky sněhu. Místo do práce dnes mířím na dvoudenní kurz Marketing a PR, který v rámci projektu PROFI ŽENA 2 pořádá společnost Odyssey Network.

Ve školicí místnosti, vymalované příjemnou okrovou barvou, se nás v devět ráno schází celkem 12. V úvodním kolečku na sebe prozrazujeme, v čem podnikáme, jak dlouho a co si z kurzu chceme odnést.

Všechny účastnice jsou ženy mezi 25 a 55 lety. Z různých oborů, od koučování přes catering, manikúru, interiérový design, internetový prodej, až po výrobu šperků. Všechny buď samy podnikají, nebo pracují v mikropodniku, což je firma s maximálně devíti zaměstnanci.

Marketing a PR je jen jedním z celkem 11 kurzů, které mohou pražské ženy v PROFI ŽENĚ absolvovat. Kromě „tvrdých dovedností“ jsou v nabídce i soft skills, jako například Ženský leadership nebo Psychologie prodeje a vyjednávání.

Celých pět kurzů je zaměřeno na osobní rozvoj. Podnikatelky se v nich mohou zaměřit třeba na emoční inteligenci, sebekoučování nebo focusing.

Dopoledne se věnujeme marketingu drobného podnikání a nejčastějším problémům, na které můžeme v praxi narazit. Bavíme se i o značkách a o tom, jestli je pro nás výhodnější podnikat pod svým vlastním jménem nebo pod názvem firmy.

Spíš než akademické teorie kurz nabízí dostatek prostoru pro diskusi a sdílení zkušeností mezi účastnicemi, které lektorka doplňuje praktickými příklady. Co se podařilo v jednom oboru, může inspirovat i ostatní.

V diskusi pokračujeme i během oběda, který společně jíme ve školicí místnosti. Podnikatelky si vyměňují vizitky, některé z nich se na kurzu možná domluví i na vzájemné spolupráci.

Odpoledne se diskuse přesouvá k nastavení ceny zboží a služeb. Společně se dopočítáváme k ideální hodinové sazbě. Přemýšlím, jestli moje ceny nejsou příliš nízké. Doma to ještě budu muset propočítat.

V podobném duchu probíhá i další den, kdy probíráme jednotlivé marketingové nástroje, které se hodí pro malou firmu. Dozvídám se, co je guerilla marketing, a společně si zkoušíme napsat tiskovou zprávu.

Co jsem od kurzu očekávala, se v maximální možné míře splnilo. Odnáším si spoustu rad, inspirace a nových podnětů k zamyšlení. A už teď se těším na další kurz.

Zdroj: http://www.profizena2.cz/