jistě se vám sejde pár užitečných rad.

Při podávání výpovědi nezastupujete jen sebe, ale celou firmu. Proto je naprosto zásadní, aby byl takový krok předem důkladně promyšlen napříš celou firmou. Při samotné výpovědi pak je nutné zvolit, pokud možno citlivý přístup a především pak osobní přístup.

Práce pro odborníky

Výpověď svěřte v ideálním případě tomu, kdo je seznámen alespoň se základními poznatky z psychologie. Případně doporučujeme projít takovým školením ještě, než k výpovědi dojde. Výpověď totiž není snadná jen pro toho, kdo ji dostává, ale také pro toho, kdo propouští. Pracovník se v takové chvíli stává nejen poslem špatných zpráv, ale mnohdy také prvním terčem proudu výčitek a případných verbálních útoků. Pokud v této oblasti nejste ani vy ani vaši kolegové školení, doporučujeme přizvat si k pohovorům psychologa práce se specializací na outplacement.

Zaměstnanci vždy na prvním místě

Platí, že výpověď musí být vždy řádně zdůvodněná. V opačném případě by to mohlo poškodit pověst firmy. Zaměstnanci, kterých se propouštění týká, by se pravdu o rozhodnutí měli za každých okolností dozvědět jako první. Nejlepší je samozřejmě výpověď osobní cestou, mezi čtyřma očima, jedná-li se o hromadné propouštění, může se tak stát například na setkání vedení podniku se zaměstnanci. Osobní rovina je ale vždy tou nejlepší cestou. V případě, že bude výpověď podávat písemněje lepší zvolit osobně laděný dopis než neosobní e-mail.

Jakmile obeznámíte dané zaměstnance, nezapomeňte o propuštění informovat také zbylé zúčastněné strany.

U každého zvolete idividuální přístup

Každý zaměstnanec je povahově jiný a u každého je třeba zvolit jiný postup. Styl, jakým se forma s odcházejícím zaměstnancem vypořádá, může rozhodnout o následném přístupu bývalého zaměstnance. Pokud se nerozejdete v dobrém, může dojít k soudu či k vyzrazení důležitých informací.

V případě, že je propouštěný hysterik, je dobré se připravit na možný nával vzteku a verbální agrese. Rozhodně se nenechte vyprovokovat a nepodléhejte návalu emocí. Pasivně naslouchejte, dopřejte si odmlku a argumentujte v klidu a věcně.

Velmi často se můžete setkat s typem prosebníka, zejména pak v době krize, takový ty pak bude licitovat, slibovat a mířit na sociální cítění. Nenechte se zviklat a připomeňte si, že sliby jsou chyby. Zaujměte pevný postoj a rozhodnutí věcně obhajujte.

Dalším zajímavým typem je takzvaný kliďas. Takový člověk, přijme výpověď bez jakýchkoli emocí. Ovšem emoce má každý z nás a právě v kli’dasovi mohou posléze bobtnat, až přerostou v něco závažnějšího. V takovém případě sledujte řeč těla. Neútočte na emoce a nenarušujte jeho intomní sféru. Sezení veďte profesionálně a věcně a k propouštěnému vyšlete signál, že od něj očekáváte komentář či zaujetí nějakého stanoviska.

Doporučení na závěr

V každém případě si neklaďte propouštění za vinu a nepřipouštějte si ji k tělu, více než je nutné. Pokud je to možné, nabídněte protějšku pomoc s nalezením nového zaměstnání například v podobě osobního doporučení.

Sandra Špačková
foto: energepic.com / Pexels