V červnu 2012 jsme oslovili ICT specialisty k vyplnění krátkého průzkumu. Účelem bylo zjistit současnou motivaci zaměstnanců. Na otázky odpovědělo492 respondentů.

1. Před kolika lety jste naposledy měnil zaměstnání?

Z odpovědí vychází, že zaměstnanci v oblasti IT nemění zaměstnání často, nejvíce – více než jednatřetina dotázaných – jich naposledy zaměstnání měnilo před více než 4 lety. Tyto odpovědi mohoubýt ovlivněny déle trvající ekonomickou recesí, která zvyšuje obavy o ztrátu zaměstnání, či snižujeochotu zaměstnanců změnu riskovat.

 

2. Měnili jste práci napřímo, přes personální agenturu, nebo na doporučení?

ICT odborníci nejčastěji najdou nové zaměstnání oslovením potenciálního zaměstnavatele napřímo,druhou nejčastější variantou je pak nalezení nového pracovního místa za pomoci personální agentury. Personální agentura může kandidátovi poradit s kariérou, připravit ho na pohovor a informovatho o současných možnostech na trhu. Některé role jsou obsazovány pouze přes personální agentury. Možnost doporučení zaměstnance úspěšně využila necelá jedna pětina respondentů. Stále vícespolečností vytváří motivační programy pro doporučení zaměstnance.

3. Získal jste někdy práci přes personální agenturu?

Přes 57% respondentů si v minulosti úspěšně našlo práci přes personální agenturu, více než jednapětina ze všech dotázaných dokonce opakovaně.

 

 

 

 

4. Jaký benefit byste nejvíce ocenili u nového zaměstnavatele?

V odpovědích na tuto otázku nejvíce respondentů uvedlo jako nejdůležitější možnost osobního/profesního růstu, následovala možnost práce z domova a dovolená navíc. IT odborníci si „nejméněcení“ životního pojištění a tzv. kafetérie.

5. Proč byste zvažoval změnu zaměstnání?

V poslední otázce byla – možná poněkud překvapivě – nejčastějším důvodem pro změnu pracovníhomísta odpověď finance. Zhruba o polovinu méně účastníků průzkumu zmínilo jako nejdůležitější typa míru zajímavosti projektu. Nejméně častým důvodem pro změnu zaměstnání byly technologiea možnost jejich použití v nové pozici. „Odpovědi na tuto otázku nás překvapily, kandidáti na pohovorech často uvádí, že chtějí změnitpráci právě kvůli možnosti použít nové technologie, rozšířit si znalosti a poznat jak to funguje jinde.“ Dodává Klára Antošová, Senior konzultant IT/telco, Hays Czech republic.