A modré zóny se nám v Praze rozrůstají na další městské části! A už nemáme ucpaný jenom jeden pruh magistrály. Teď už tam máme semafor! A hle! Máme fronty na Nuselském mostě! Co s tím? Zrušit tu nebetyčnou pitomost, uvolnit magistrálu a dostavět obchvat Suchdolským mostem a zakázat cestu po magistrále nákladním vozům?

Nikoliv! Už máme ve sdělovacích prostředcích rozsáhlé plány chytrolínů na označkování Pražské magistrály systémem semaforů! Jako by nám tak padesátikilometrová rychlost na magistrále nestačila!

Dost mi to připomíná stále rostoucí počet retardérů. Jezdím také na motorce a mohu Vás ujistit, že se jedná o životu nebezpečnou věc! Navíc ve většině případů naprosto nesmyslnou a zbytečnou. A přesto rostou. Stejně jako různé chodníčky a překážky na vozovce, kdy se ulice Prahy mění v překážkovou dráhu a odpovědně zvolení zástupci občanů se plácají do stehen a radují se z dobře vykonané práce. A chodci už se raději ani nerozhlížejí a vrhají se střemhlav do vozovky, protože zákaz průjezdu automobilu Prahou na sebe jistě nenechá dlouho čekat.

Vůbec nechápu, jak jsme to mohli přežít bez těchto potřebných vynálezů. Jak to, že nás v 90. letech nenapadlo něco tak moudrého. Bylo to tehdy lepší anebo horší?

Je stále zřejmější, že úřední šiml v tomto případě skutečně obživl a jako lidožravá hydra si žije vlastním životem. A naši zvolení zastupitelé, vyjma dohadování o tom, kdo z nich víc krade, společně rukou nerozdílnou stále konají za světlými zítřky rozšiřování modrých zón, se kterými nikdo nesouhlasí, živením aparátu městské policie v novodobé podobě středověkých výběrčích mýta, vyráběním překážek na silnicích, apod.

Kdo o prázdninách jel Severojižní magistrálou přes Pankrác a viděl ji uzavřenou ze stojící fronty při absenci jakékoliv činnosti v uzavřených částech magistrály jistě ví, kam mířím. Jako kdyby si naši volení zastupitelé neuvědomovali, že smyslem jejich existence a činnosti má být co nejmíň překážek a v mocenském sebe zalíbení čekali, kolik toho vydržíme.

Mgr. Jiří Solil