odborníci se shodují na tom, že v první vlně službu přes veškerou praktičnost zcela zastínil fenomén Facebooku. Svá specifika z této doby si ale síť nese dodnes. Jeho uživateli jsou převážně manažeři, zaměstnanci korporací, personalisté a v neposlední řadě též ICT odborníci.

Každý uživatel si vytvoří svůj profil (stránku), kde si aktualizuje své údaje o vzdělání, zaměstnavatelích a pozicích. Na rozdíl od Facebooku se zde zveřejňují informace především kariérního rázu. Zde si každý nastaví podmínky, za kterých chce být osloven, či zda chce zviditelnit své další kontakty (connections).

Uživatelé si mohou lehce najít své současné a bývalé kolegy a vyzvat je k připojení. Další aspekt sítě je komunitní, její účastníci se mohou připojovat do různě zaměřených zájmových skupin, které zakládají jiní uživatelé. Může se jednat o profesní komunity, odborníky na daný produkt či oblast, nebo jen síť pracovníků v určitém úzce specializovaném oboru.

Linkedin umožňuje aktivní přístup k trhu práce jak ze strany zaměstnavatele, tak zaměstnance (neplní tedy jen funkci jakéhosi elektronického životopisu). Zaměstnavatel zde díky zpoplatněným účtům může oslovovat přímo profilované kandidáty. Vybraným kandidátům zašle tzv. inmail s konkrétní nabídkou. Pokud zaměstnavatel hledá stále stejné profily, je ideální založit skupiny odborníků. Tímto způsobem využívají linkedin i personální agentury. Hrozbou je, že přístupy do skupin bývají často vyžadovány masově, je tedy nutno aby „owner“ této skupiny musí uživatele třídit a ty nerelevantní odmítnout.

Ve skupinách se pak dají inzerovat pracovní nabídky, zveřejňovat různé průzkumy, novinky, což zvýší atraktivitu pro kandidáty. Časté jsou diskuzní fóra. Tyto možnosti jsou zdarma.

Lidé připojení na linkedin si navzájem dávají doporučení. Každý může zaslat požadavek na doporučení komukoli z kontaktů. Otázkou je, jak věrohodná taková vyžádaná doporučení jsou.

Lidé si také mohou navzájem přeposílat tipy na připojení, pracovní pozice, či skupiny.
Už i linkedin začíná odkrývat informace ze soukromí uživatelů, což vzniklo především spojením linkedin a twitteru. Zde číhají první nebezpečí. Kandidát zde začne působit neformálně, v tweetech se mohou objevovat hovorové výrazy, informace o jeho názorech na politické dění, jeho soukromého života.

Pozitiva

  • Nástroj pro vyhledávání odborníků – levnější než inzerce, cílené oslovování kandidátů
  • Přehled o kariéře minulých i současných zaměstnanců
  • Informace o trhu, technologiích, volných místech

Negativa

  • Neaktuální profily, založení a nepoužívání
  • Lidé mimo HR si přidávají jakékoli kontakty- obecný problém sociálních sítí
  • Zranitelnost – lidé si vyplní firemní kontakty a headhuteři je lehko osloví, případně zmíní informace, které firma nezveřejňuje, např. klienty
  • Viz výše, neformální komunikace na twitteru, která je připojena k formálnímu profilu na linkedin

Klára Antošová, Senior Consultant IT /telco, Hays Czech republic