Projížděla jsem si nabídky na webu a není to žádná levná záležitost. Co si pamatuji, dříve se jezdilo docela často a pobyt byl hrazený. Jak je tomu dnes?

Na uvedené otázky odpovídal Prof. MUDr. Karel Pavelka, ředitel Revmatologického ústavu v Praze. Více na www.revma.cz

1, Jak často mám jako pacient nárok na příspěvkovou lázeňskou péči?

Na příspěvkovou péči má pacient nárok jednou za dva roky. Příspěvková lázeňská péče je poskytována pacientům se zdravotním postižením. Zdravotní pojišťovny hradí pouze vyšetření a léčení, ostatní výdaje za lázeňský pobyt si pacient hradí sám. Délka pobytu se řídí indikačním seznamem a nemůže být kratší než 21 dní.

2, Jaký je postup při zažádání o lázeňskou péči ? Mohu si vybrat lázně, do kterých chci jet?

Lázeňskou péči doporučuje a návrh na ni podává na předtištěném formuláři zdravotní pojišťovny registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci, který určí, do kterých lázní pojedete. V Revmatologickém ústavu lázně doporučujeme dle Indikačního seznamu diagnóz a lázeňské místo konzultujeme s pacientem. Návrh poté potvrdí revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny, která tuto péči následně hradí.

3, Jaký mám nárok na lázně, pokud jsem po úraze a operaci kolene na rozdíl od chronicky nemocného člověka s revmatoidní artritidou třetího stupně?

Po vážnějších úrazech a operacích kolene, kyčle, páteře apod. máte nárok jet do lázní do 12 měsíců od úrazu nebo operace kolene, a to 1x. Léčba trvá 4 týdny. Nemocnému s diagnózou revmatoidní artritidy 3. stupně v Revmatologickém ústavu doporučuje lázně 1x ročně (každoročně) odborný revmatolog, návrh vypisuje příslušný praktický lékař. Pojišťovna hradí standardní ubytování, stravu a lázeňské procedury v obou případech.

4, Co všechno proplácí pojišťovna, co sám pacient?

Lázeňská péče se poskytuje a hradí jako komplexní nebo příspěvková lázeňská péče:

Komplexní lázeňská péče navazuje na ústavní péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. Základní délka pobytu je 28 dnů. ZP hradí náklady na ubytování, stravování a léčení ve standardní úrovni.

Příspěvková lázeňská péče je poskytována pacientům s chronickým onemocněním. Zdravotní pojišťovny hradí pouze vyšetření a léčení. Ostatní výdaje za lázeňský pobyt si pacient platí sám. Tato péče může být poskytnuta jednou za dva roky. Délka pobytu se řídí Indikačním seznamem a nemůže být kratší než 21 dnů.

5, Existuje nějaká databáze, které české lázně jsou nejnavštěvovanější?

Svaz léčebných lázní ČR na své internetové adrese www.lecebne-lazne.cz poskytuje nejen informace „jak do lázní“ ale i podrobný popis jednotlivých léčebných míst. Seznam smluvních lázeňských zařízení je uveden i na internetových stránkách VZP www.vzp.cz.