a vymezuje jeho pole působnosti.

V současnosti se z této oblasti stal nejen vyučovaný obor na mnoha univerzitách ale dokonce i celkem rozmanitý směr díky spolupráci odborníků z různých oblastí. Mít nástroj, jak zvládnout krize, je zajisté snem každého podnikatele a manažera. Přesto se nedá přesně specifikovat, co zabírá stoprocentně. Tato oblast se v podniku zaměřuje, jak už název napovídá, na nečekané události a krize, kterým v podniku musíme čelit čím dál častěji. Dnes si alespoň přiblížíme základní fakta o tomto oddělení s přihlédnutím k benefitům plynoucích z využití krizového managementu.

Pole působnosti

Krizí rozumíme nejen různé havárie, katastrofy a podvody, ale i nepříznivá soudní rozhodnutí, která ohrožují chod společnosti. Ohniskem krize se může stát nejen podnik ale i jednotlivci, klíčoví zaměstnanci a vedoucí manažeři. Existence krize může způsobovat stres ve firemní struktuře a také negativně změnit pověst společnosti v očích konkurence i dalších partnerských organizací. Krizový management má za úkol řídit takové operace, které jsou spojeny s úspěšným překonáním a vyřešením krize. A to s úsilím minimalizovat možné škody či rizika, která teprve mnohdy hrozí.

Tento útvar se zabývá také přípravou na potenciální krize a nečekané události, které mohou ohrozit organizaci v mnoha ohledech. Když už se ale krize objeví, řešení a zvládání takové situace se hledá opět zde. Mnohdy nejde o samotné oddělení v organizaci, ale o součást firemní kultury, která je všudypřítomná a každý má tak alespoň nějakou představu, jak se organizace zachová v dané situaci. Dříve utajované kroky takových opatření jsou dnes běžně sdíleným zdrojem informací a jsou součástí podnikových plánů. Rovněž se krizový management snaží o to, aby i v dobách krize byly zachovány normy podniku a etické chování všech zúčastněných.

Cíle

Krizové řízení podniku by mělo být schopné snížit vzniklou tenzi a navodit atmosféru plnou podpory a soudržnosti. Dobré je upozornit na závazky firmy, které mají být dodrženy i během krizové situace. Zaměstnanci tak mohou klidněji vykonávat své funkce a řešení je ponecháno v rukou odborníků, kteří mají patřičné odborné znalosti, jak se nejlépe s danou situací vypořádat.  Tým může být poskládán z úzce specializovaných manažerů, kteří mají letitou praxi a všechny náležité kompetence. Umí správně využít či najít všechny potřebné informace. A právě tok informací z různých zdrojů bývá pro zaujetí určitého postoje k situaci klíčový. Díky krizovému managementu, který může mít někdy podobu speciálně vyvinutého týmu, je zajištěna důvěryhodnost informací a jejich přesnost. Spolu s efektivním řízením všech dostupných zdrojů se situace dá snáze řešit.

V poslední době se na krizový management dá pohlédnout jako na komplexní přístup, který by měl být všudypřítomný a vždy v pohotovosti. To může zamezit mnoha ztrátám. Hlavně finančním, kdy se dá dobrou a permanentní přípravou docílit snížení nákladů spojených s následky krize. Zotavení se z krize je také důležitým aspektem, který je zde zajištěn. Během této fáze se podnik snaží pružně reagovat na narušení chodu organizace. Zejména pak usiluje o začlenění různých ozdravných strategií, které mají napomoci v obnově narušených procesů.

Shrnutí

Vzhledem k tomu, že se krize v podniku objevují téměř každých pět let, je dobré znát možnosti využití tohoto směru. Od definování problému přes návrhy k řešení se můžeme na takový tým odborníků zcela spolehnout a věnovat se dále činnostem, které ovládáme nejlépe zase my. Každý si sice nemůže krizový tým najmout, přesto můžeme doufat v další vývoj a dostupnost pro většinu firem.

Autor: Jana Kučerová, www.trustframe.cz