Jestli jsme minule mluvili spíš o tom, jak to obecně při hledání kouče funguje a na co si dát pozor, můžeme se dnes podívat na to, co by nám měl být skutečný profesionál schopen nabídnout a co čekat od první schůzky.

Dejme tomu, že jsme si vybrali kouče a po telefonu domluvili první schůzku. Ta je v angličtině označovaná jako chemistry meeting nebo contract meeting a z toho vyplývá i její podstata.

Na první schůzce jde tedy o dvě základní věci, kouč i klient si uvědomí, zda sitzv. sedli, zda zafungovala chemie. V průběhu koučování může totiž dojít řeč i na velmi citlivá témata, mohou se projevit emoce, a je jasné, že ne před každým člověkem se v takovém stavu cítíme dobře.

Dalším smyslem první schůzky je dohodnout se na pravidlech spolupráce, uzavřít kontrakt. Dohoda by měla vyjasnit, na kolik sezení se uzavírá, jak je placena, je sezení časově neohraničeno nebo se sazba vztahuje na hodinu, jsou sezení face to face nebo sem patří i koučování po telefonu, Skypu, e-mailu a je jejich cena jiná? Mělo by být jasné, kde se sezení uskutečňuje, jaké jsou podmínky odvolání už naplánovaných schůzek atd.

V neposlední řadě slouží první schůzka k tomu, aby si klient vyjasnil svá očekávání, aby je konfrontoval s koučem. Je moje očekávání reálné? Jak bude spolupráce probíhat? Na čem záleží úspěch spolupráce? Na první schůzce je dobré se ptát na všechno, co vás napadne, co jste slyšeli, o čem máte pochybnosti nebo naopak říct, jaká jsou vaše očekávání a představy. Čím jednoznačněji a otevřeněji vše vzájemně proberete, tím lépe.

První schůzka je i čas na to, zeptat se kouče, kdo vlastně je.

Co by měl být schopen profesionální kouč doložit:

 • Proč si říká kouč, jaký akreditovaný program absolvoval popřípadě stupeň akreditace, /certifikát uvádí typ programu, počet hodin, školu či organizaci, která program vedla, základní akreditované programy se pohybují kolem 100 hodin a jsou ukončeny zkouškou/
 • Členství v profesní či odborné komunitě
 • Podepsaný etický kodex a kompetence kouče
 • Počet odkoučovaných hodin
 • Související /rozšiřující/ vzdělání
 • Předložit písemnou dohodu o spolupráci s klientem a způsob placení

Co by měl být schopen dobrý kouč vysvětlit:

 • Co je koučování a jaký je rozdíl mezi poradenstvím, tréninkem, terapií a koučováním
 • Pravidla spolupráce s klientem /viz. písemná smlouva/
 • Odpovědnosti kouče a klienta v procesu koučování
 • Metody, nástroje a techniky, které používá a proč

Buďte ostražití, když:

 • vám bude kouč radit, bude za Vás sestavovat plány, určovat termíny, řešit problémy /např.: já na vašem místě…, teď udělejte, napište, řekněte, jděte za šéfem …/
 • vás bude konejšit, uklidňovat/tímhle se netrapte…, to znám, taky jsem měl takový problém, všechno dobře dopadne…/
 • kouč souhlasí s nahodilými schůzkami podle vašich potřeb „měsíc sem, měsíc tam“ může vám to vyhovovat, ale nejde o systematickou časově ohraničenou spolupráci, která vede k výsledku
 • když jstepopsali problém, ale nestanovili cíl, když víc vyprávíte o minulosti, než abyste byli nuceni přemýšlet o budoucnosti a hledat možná řešení
 • když víc mluví Váš kouč než Vy

Tohle všechno může být příjemné, ale není to ve Vašem zájmu. Když tohle platí, pak nejspíš nesedíte s profesionálním koučem, ale s dobře placenou „vrbou“, případné zklamání pak nepřičítejte metodě koučování, aleVaší špatné volbě.

V případě, jakýchkoliv pochybnostío procesu koučování, kterým procházíte, se můžete obrátit na profesní organizaci koučů v ČR – ICF / www.coachfederation.cz /nejlépe etickou komisi nebo členy Rady, kteří Vám pomohou rozebrat a vyjasnit Vaši situaci.

Příště se podíváme koučování ve firmách, na specifickou situaci, kdy firma najímá kouče svým zaměstnancům a na to, jaký je rozdíl mezi interním a externím koučem.

ze seriálu: Koučování – podstata, možnosti, využití

Autor: Ing. Mirka Čejková

Certificated by Coaching Development, London

www.mirkacejkova.cz

www.coachfederation.cz

Příště: Koučování ve firmách