Toto počeštěné slovo má na západ od nás již slušnou historii. Původně se tato technika soustředila na oblast sportu a bylo tedy na sportovních trenérech, jak dostat ze svých svěřenců to nejlepší a motivovat je k úspěchům. Dnes se ale coaching – koučování využívá nejen v osobním životě, nýbrž i v pracovní sféře. A trend tohoto psychologického fenoménu je celkem slušnou výdělečnou činností. Jenže ti skutečně dobří kouči jsou si svých kvalit skutečně vědomi a publicitu, mnohdy s většinou absolventů kouč kurzů spojenou, ani nepotřebují.

K čemu je to dobré?

Pokud si již nějakou dobu nejste jistí sami sebou, potřebujete ve svém životě něco dotáhnout do konce či byste rádi v sobě probudili dřímající potenciál, koučink je to pravé pro Vás. Koučování probíhá na jednoduchém principu. Díky podpůrnému vztahu kouč – klient dochází k zvyšování motivace u klienta a po vyjasnění cílů na počátku celého procesu se oba snaží o dosažení klientových cílů. A právě kouč je ona osoba, která ho dovede k cíli. Praxe je taková, že na začátku takového koučinku je zakázka, kterou byste si Vy jako klient s koučem měli vyjasnit a během schůzek byste k vymezenému cíli – cílům měli dojít. To nejde pochopitelně hned, ale postupem času. Ale díky různým technikám rozhovoru se doberete společně cíle. Během každého sezení se rekapituluje dosavadní cesta a pokroky a to přispívá k prohloubení Vaší cílevědomosti.

Kdo vede a kdo koná

Nejdůležitější na celém procesu je, že klient je ten, kdo cíle dosahuje. Kouč je zde pouze v podpůrné roli a navádí tím správným směrem. Je také schopný ukázat na silné stránky a dodat Vám odvahu, kterou sami v sobě neumíte najít či ji zkrátka nepociťujete vůbec. Hledání té správné cesty je někdy obtížné a sami byste nemuseli být úspěšní. Kouč je tu od toho, aby toto hledání ulehčil. Vztah klient – kouč je založen na důvěře a právě v takovém vztahu by mělo zavládnout pochopení, podpora a bezpečí. Jedná se vlastně o další druh terapeutického vztahu, který je dost zásadní. Díky tomuto bezpečnému prostředí získává klient pocit moci nad svými činy a sám je skutečně kompetentnější ve více oblastech života. Dokáže lépe odhadnout své možnosti a získává pocit jistoty.

Samá pozitiva

Klient sám zažívá během koučinku chvíle, kdy je mu plno věcí v jeho životě jasnějších a cítí se často oproštěn od pocitů nejistoty, tápání a stresu. Najednou se všechny problémy zdají řešitelné a ne tak obrovské. Lépe si uvědomuje, co chce od života, vyjasní si své potřeby a je schopný si sebe vážit. Jako vedlejší produkt tu vzniká zvýšené sebevědomí a láska k sobě, která se za ty roky nějak vytratila. Klient si přijde schopný čehokoli, rozšiřuje často oblast svých zájmů a sám je se svou osobností více než spokojen. Kouč, který je tu jako důvěrník, partner a spolupracovník, aktivizuje klienta a dochází až k prohloubení identity a vnitřních zdrojů, kterých má nyní koučovaný dostatek. Vše je postaveno na rozmyslu a poznání svých možností, které by klienta neměly brzdit, ale dát mu určitou indicii, kudy se vydat.

Shrnutí

Tato technika se postupně dostává do našich životů a je na nás, zda si chceme život díky koučinku ulehčit či nikoliv. Zkušenosti klientů mluví často o překvapivě dobrých výsledcích metody, v které ani nedoufali. A v jejich životě došlo tak ke změnám, které zpětně hodnotí jako ty správné a inspirující pro další osobnostní růst.

Autor: Jana Kučerová, Trustframe.cz