A je jedno, jestli ji vyfotí amatér a je na ní zachycena jeho rodina nebo zda ji pořídí profesionál snažící se umělecky zachytit pomíjivost okamžiku. Obrázek jednoduše jednou vznikne a už navždy pro svého tvůrce znamená vzpomínku na chvíli jeho zrodu i na okolnosti, které k němu vedly. Na světě ovšem existují také fotografie, u kterých se ta důležitější část historie začala psát až po jejich zrození.

V průběhu měsíců září a říjen v pražské Galerii Rudolfinum prezentovalo Musée de l´Elysée výstavu právě takových fotografií. Kolekce více než 80 exponátů nabízela návštěvníkům k zamyšlení a posouzení kontroverzní snímky z celého světa, jejichž význam byl především ve společenském dopadu.

Jednotlivá díla měla na svědomí v posledních 160 letech nejrůznější soudní spory, zákazy, manipulace, ale především také jistou změnu ve vnímání etických hranic. Nejčastěji se opakujícím motivem byla například problematika žurnalistického hyenismu a hledání odpovědi na otázku vtažení fotografa do situace, ve které snímek pořizuje.

I když se často jednalo o fotografie ověnčené Pulitzerovou cenou, publikováním vyvolaná kontroverze, zda je v takovém momentu přínosnější okamžitý lidský zásah nebo je důležitější pořízené svědectví, zůstává. U jiných fotografií jejich problematičnost vycházela z nalézání tenké hranice mezi uměleckou fotkou a pornografií nebo ze snadnosti zneužití historických dokumentací pro manipulační účely a přetváření pravdy.

Při průchodu jednotlivými sály, ve kterých byly autorské kopie snímků, projekce nebo digitální obtisky z originálu vystaveny, často návštěvníka mohlo napadnout, zda je toto téma dostatečně nosné pro pořádání celé výstavy. Vždyť už samotný podtitul  „Právní a etická historie fotografie“ napovídá, že důležitější než samotný vizuální vjem je právě příběh spojený se vznikem jednotlivých fotografií.

Forma knižní publikace nebo dokumentárního filmu by se tedy zdála vhodnější. Autoři výstavy jako by tuto variantu připustili, nabídli příchozím možnost vytvořit si vlastní „skládačku“ z letáků rozmístěných k jednotlivým dílům a odnést si tak domů materiál k pozdějšímu zamyšlení. Téma kontroverzních fotografií v dnešním světě dominantních médií, bulváru, sociálních sítí a variabilní morálky rozhodně není uzavřené. A výstavy s tímto tématem, byť se mnohdy může zdát šokující, svoje místo určitě mají.

Autor: Petr Kozlíček