V dubnu letošního roku došlo poprvé k tomu, že počet volných pracovních míst převýšil počet nezaměstnaných osob. Volná místa v ČR stále přibývají, i když už pomalejším tempem. Nejvíce nedostatkovými sektory z hlediska počtu pracovníků jsou bezesporu všechny obory technické, ať už se jedná o výrobu nebo o pozice IT specialistů.

Obzvláště v posledních měsících pozorujeme, jak se české firmy dělí na dva pomyslné tábory. Jeden z nich stále bojuje s nedostatkem zaměstnanců navyšováním mezd – to se týká zejména nekvalifikovaných pracovních míst, podpůrných rolí či obchodně zaměřených pozic. Druhá skupina zaměstnavatelů jsou společnosti, které se pomalu přiblížily pomyslným mzdovým stropům a výrazněji už mzdy zvyšovat nechtějí, nebo jen v případě velmi urgentní potřeby. Tyto firmy se pak zaměřují spíše na revizi systému firemních výhod a benefitů a budování dobrého jména zaměstnavatele na trhu.

Lze očekávat, že v následujících týdnech míra nezaměstnanosti v důsledku sezónních pracovních míst ještě klesne. Těchto příležitostí v porovnání s rokem 2017 přibylo, nicméně ochota pracovníků taková místa přijmout je rok od roku nižší, přestože se navýšení týkalo i hodinových mezd na těchto rolích.

Zdroj: Ladislav Kučera, HAYS Česká republika