Když už jste zdárně udělali první krok, musíte dbát na to, abyste svého obchodního partnera nenudili. Jestliže tedy píšete delší obchodní dopis nebo podrobnější nabídku, budete se možná muset stát pro tu chvíli téměř spisovatelem nebo redaktorem.

To od vás bude vyžadovat, abyste projevili bystrou mysl a šikovné zacházení se slovy. Dnes se proto zamyslíme nad tím, jaké jsou vám k dispozici takzvané metody oživení textu. Nebudeme se tudíž zabývat obsahem dopisu, nýbrž tím, jak text zpracovat, aby byl živý a aby nenudil.

K dispozici je takových „oživovačů“ spousta, stačí si vybrat, který se zrovna nejvíc hodí. Nejlepší bude, když si pro každý jednotlivý dopis vyberete jen dvě nebo tři konkrétní metody a ty pak šikovně zkombinujete.

Na co se tedy potřebujete zaměřit?

V první řadě mějte na mysli, že má-li být text obchodního dopisu svižný, je dobré vyhnout se komplikovaným sáhodlouhým souvětím. Ta jsou dobrá pro psaní beletrie nebo třeba pro podrobnější vysvětlení uveřejněné na webové stránce ovšem ne na úvodní stránce, nýbrž až někde dále. (Na úvodní stránce webu totiž naprostá většina čtenářů text očima jen přelétá, takzvaně ho „skenuje“. Když potom čtenář překlikne na další stránku, kde už chce získat konkrétní podrobné vysvětlení, teprve se jedná o klasické čtení, a pak je už možné psát „tak, jak vám myšlenky jdou“, tedy v delších větných celcích.)

Používejte proto kratší, nekomplikované věty. Když chcete některou část dopisu vyzdvihnout, dát jí větší důraz, můžete věty zkrátit na úplné minimum. A v místě, kde má vaše nabídka upoutat, můžete použít dokonce jen kratičké, heslovité zvolání.

Můžete také zkusit být vtipní. Ne, nejde o to, abyste do obchodního dopisu křečovitě vkládali anekdoty. Spíš můžete jen maličko odlehčit oficiální tón nabídky tím, že třeba použijete originální, neobvyklý, avšak výstižný slovní obrat. Nebo můžete určitou věc hodně nadsadit, až na samou hranici absurdity. Dále je možné vhodně vyměnit určité slůvko ve známé frázi, která se zrovna na toto místo znamenitě hodí.

Píšete-li delší dopis, můžete svůj text oživit také použitím krátkého, výstižného znázornění či přirovnání. Jindy můžete adresáta za něco zdvořile pochválit, můžete používat výzvy a zvolání, citoslovce, otázky, přímou řeč, zvukomalebná slova, synonyma

Možností je opravdu dost. Chcete-li v tomto ohledu své psaní obchodních textů zdokonalovat, přečtěte si čas od času některou osvědčenou učebnici slohu nebo pojednání o tvůrčím psaní (výborné jsou některé starší učebnice pro druhý stupeň ZŠ, a zkusit můžete třeba i Kurz tvůrčího psaní I. z vydavatelství ComputerMedia, tam najdete i ukázky použití jednotlivých metod živení textu, o kterých jsme se tu zmínili).

Užitečné je také sledovat kolegy: Pozorujte, jak jsou sestaveny prodejní a reklamní texty, které vás něčím zaujaly. Pojmenujte si konkrétně, který jazykový jev na vás v tom textu zapůsobil, a snažte se ho podobně co nejdříve také použít.

Sledujte odborné „textařské“ weby s čerstvými postřehy kolegů a zajímejte se o aktuální dění v lingvistické sféře.

Uvidíte sami, jak kvalita vašich obchodních textů výrazně poskočí vzhůru.

Eva Musilová