kde je umístěna její správa a kde se veřejnost může s právnickou osobou stýkat. Adresa musí obsahovat alespoň název obce, ulici, číslo domu a poštovní směrovací číslo. Sídlo právnické osoby je jejím nutným znakem, právnická osoba nemůže existovat bez sídla. Sídlo může mít právnická osoba jen jedno a jen v jednom určitém místě, lze ho však měnit.

Změna sídla společnosti

Existuje několik bodů, které je při změně sídla dodržet:

  • Provedení právního úkonu, kterým dochází ke změně sídla

Změna sídla, při které dochází ke změně zakladatelského dokumentu – k takové změně je potřeba rozhodnutí valné hromady nebo souhlasu všech společníků. Takové rozhodnutí musí být formou notářského zápisu.

Změna sídla, při které nedochází ke změně zakladatelského dokumentu – o změně sídla v tomto případě rozhodne statutární orgán, není-li rozhodovávání svěřeno do působnosti jiného orgánu.

  • Podání návrhu na zápis změny v obchodním rejstříku

Podnikatel je povinen podat (bez zbytečného odkladu) návrh na zápis této zapisované skutečnosti. Návrh se podává příslušnému rejstříkovému soudu, musí být v něm uvedena plná adresa nového sídla. Součásti návrhu jsou i jeho přílohy, a to konkrétně:

  • Doklad o provedení příslušného právního úkonu
  • V případě změny zakladatelského dokumentu či stanov dvojí vyhotovení úplného platného znění tohoto dokumentu
  • Dokument prokazujících právní důvod užívání místností, do nichž společnost umístila své sídlo
  • Soudní poplatek ve výši 2000 Kč

  • Zápis změny na finančním úřadu

Do 15 dnů od změny sídla je třeba nahlásit změnu adresy sídla na příslušný finanční úřad.

  • Sociální a zdravotní pojišťovna

Pokud má společnost zaměstnance, je nutné do 8 dnů od změny sídla nahlásit novou adresu na příslušných úřadech správy sociálního zabezpečení a jednotlivých zdravotních pojišťovnách.

Sídlo společnosti

Služba pronájem sídla společnosti je určena všem podnikatelům. Poskytovatel obchodní adresy pronajímá adresu zákazníkovi, a to nejčastěji právnické osobě za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jakožto zákazníkova sídla. Ve valné většině případů se jedná o společný nájem/podnájem s dalšími nájemci/podnájemci.

Renomovaný poskytovatel zajistí podnikateli na základě řádné smlouvy správu a chod jeho firmy (řádné označení společnosti je samozřejmostí). Vyškolené recepční zprostředkují kontakt s veřejností a orgány státní správy, zajistí příjem veškeré došlé pošty, zasílají obratem e-mailovou notifikaci související s došlou poštou či návštěvami na vybrané adrese. Portfolio služeb doplňuje pronájem plně vybavených zasedacích místností, ad-hoc kanceláře, či poskytnutí telefonního čísla a další služby, které zajistí maximální kontaktovatelnost, a to za náklady nesrovnatelně nižší s full time pronájmem kanceláře.

Hledáte-li reprezentativní zázemí pro vaši firmu, obraťte se na společnost Office House. Kromě skvělého zázemí s komplexním administrativním servisem, můžete očekávat kompletní správu společnosti, maximální kontaktovatelnost a diskrétnost.