Určitě se ale také budete co nejvíce snažit, aby tyto investice šly do podstatných záležitostí a aby se ostatní náklady snížily na minimum.

Kde všude je prostor pro ušetření počátečních investic?


Založení s.r.o.

Od roku 2014 platí nový zákon o obchodních korporacích, pokud chcete, aby vaše společnost splňovala vše nezbytné, určitě se vyplatí krok založení s.r.o. konzultovat s právníkem nebo odborníkem na danou problematiku. To o všem není zadarmo. Od věci tedy není zvážení koupě s.r.o., která bude již založená a připravená k okamžitému zahájení podnikatelské činnosti. Čas jsou peníze, proto doporučujeme vyhledat si slogany hlásající založíme vám s.r.o. a celou tuto administraci a finanční náklady si ušetřit.

Zaměstnanci

Po založení společnosti je třeba myslet na mnoho dalších nařízení, zejména pokud plánujete mít zaměstnance. Od dubna roku 2013 se musí všichni zaměstnavatelé řídit novelou právní úpravy, tzn. musí mít svého poskytovatele pracovně-lékařských služeb. Tím může být specialista v oboru pracovního lékařství nebo praktický lékař. U některých provozů je navíc potřeba zajistit komplexní pracovní zdravotní službu. A to bez ohledu, zda se jedná o zaměstnavatele, který má několik set zaměstnanců či jediného zaměstnance.

Pro začátek je rozhodně dobré zvážit, zda se vám vyplatí, zaměstnat zaměstnance na plný pracovní poměr a splňovat všechny tyto podmínky, anebo zda se vám nevyplatí uzavřít dohodu o provedení práce. Dohoda o provedení práce je totiž nejjednodušší způsob, jak někoho zaměstnat.

Na jejím základě lze vykonat u jednoho zaměstnavatele až 300 hodin práce v jednom kalendářním roce. Největší výhoda této dohody je v oblasti odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Pokud výše odměny nepřesáhne 10.000 Kč za kalendářní měsíc, není z ní odváděno zdravotní a sociální pojištění. Odměna pouze podléhá dani z příjmu. Zaměstnavatel zaplatí za zaměstnance méně a zaměstnanec obdrží v čistém více.

Kancelář

Ceny nájmů se pohybují značně vysoko a částka za nájem tak představuje ve firemním rozpočtu značnou položku. Zamyslete se tedy nad tím, zda kancelář skutečně potřebujete a zda-li si v začátku nevystačíte s domácí pracovnou, nebo s pracováním po kavárnách.