Pokud jste ve firmě pověřeni úkolem vybírat nové spolupracovníky, pak se Vám bude hodit, pokud sami budete mít stejné vzdělání (získané ať již na VŠ nebo doplňkově – například, titul MBA), jaké vyžadujete po úspěšných uchazečích o pracovní místa.

Máte-li za úkol nové uchazeče nebo stávající zaměstnance vhodně motivovat a stimulovat k profesnímu růstu, je nezbytné být v tomto směru příkladem.

Neustálé vzdělání je základ

Osobní rozvoj a celoživotní vzdělávání, to je v dnešní době samozřejmým předpokladem pro úspěšného personalistu. Stejně tak se dnes neobejdete bez praktických dovedností při práci s informačními systémy a programy databází, kam se ukládají informace o zaměstnancích ve velkých organizacích. Tyto programy Vám umožní značně zefektivnit výkon administrativních procesů. Personalista je manažer, který musí současně ovládat a vhodně kombinovat dovednosti z celé řady oborů, protože je potřebuje v každodenní práci.

Doporučujeme Vám studium MBA se specializací na řízení lidských zdrojů a personální management na Ústavu práva a právní vědy. Jedná se o intenzivní studium, které navíc můžete absolvovat výlučně distančně nebo on-line. Ústav práva a právní vědy Vám nabízí výhodnou cenu a velmi širokou nabídku specializačních seminářů. Můžete si studium doplnit podle své volby např. o právní nebo ekonomické souvislosti, které uplatníte ve svém zaměstnání.

Přínos studia MBA je vysoký

Při studiu MBA se zaměřením na personalistiku si osvojíte postupy moderního manažerského rozhodování a strategické přístupy k lidským zdrojům v obchodní společnosti. Zkušení odborníci s vazbou na praxi Vám představí ty nejnovější trendy v řízení lidí. Naučíte se využívat i psychologické aspekty, porozumíte všem potřebným právním normám upravujícím pracovně-právní vztahy, a to včetně odměňování a vedení zaměstnanců.