V překladu tedy znamená něco jako tvorba či rozvoj týmu, budování týmové spolupráce apod.

Jedná se o jakýsi netradiční, zcela jiný způsob vzdělávání, který využívá nejrůznější interaktivní metody, jakou je hraní her, řešení modelových situací, řešení úloh apod. Obvykle se jedná o jakýsi outdoorový trénink, při kterém mají zaměstnanci možnost poznat se i jinak než zpoza pracovního stolu. Při této příležitosti se mohou setkat všichni zaměstnanci, stejně jako podřízení s nadřízenými.

Jaký je cíl

Při teambuildingu se uplatňuje metoda zážitkového vzdělávání, která umožňuje lidem zjistit, jakým způsobem spolu mohou efektivněji komunikovat a spolupracovat. Díky takovým úkolům pak můžete zjistit, jak váš tým funguje a jak jej zefektivnit. Jeho cílem je stmelit pracovníky dohromady, utužit vzájemné vztahy, naučit je spolu komunikovat, pomoci jim se poznat a rozvíjet jejich kreativitu.

Není teambuilding jako teambuilding

Vybrat se správný teambuilding pro Vaše zaměstnance ale není jen tak. Spadá pod něj i teamspirit, který se používá především pro stmelení kolektivu a k podpoře loajality k zaměstnavateli a fun, který je zaměřen spíše na netradiční zážitky a než pro stmelení ducha je brát spíše za odměnu. Teamspirit se firmám doporučuje v případě, že jim záleží na loajalitě zaměstnanců a chtějí v nich probudit týmovost. Fun je více individuální a patří sem aktivity jako motokáry, bungee-jumping apod.

Na co se zaměřit?

Aby teambuilding splnil to, co od něj očekáváme, je třeba si dobře promyslet, co od něj očekáváme. Zda je odměnit za dobře odvedenou práci nebo je více motivovat a přivést na správnou vlnu.

Dalším krokem je výběr pořádající agentury. Projděte si reference podobných firem, jako je ta vaše a sledujte i zda agentura dbá na bezpečnostní pravidla, dodržuje platnou legislativu a etické normy. Takové agentury nalezneme v Profesním sdružení pro zážitkové vzdělávání.

Taková firma by si poté měla vyslechnout vaše požadavky a cíle a poté by měla přijít s doporučeními a návrhy nejvhodnějších kurzů a přizpůsobit Vám je na míru.

Sandra Špačková