Do češtiny bývá překládaná jako bouření mozků či volněji jako burza nápadů. Cílem je generování co nejvíce nápadů na určité téma. Užívá se v celé řadě oblastí, používá se nejen při v managementu, marketingu ale například i při vědecké činnosti, či ve školství. Hodí se zkrátka všude tam, kde je zapotřebí tvořivosti, řešení problémů a náročnějších úkolů.

Nejedná se o žádnou novinku z posledních let. Tato metoda vznikla ještě před 2. světovou válkou a je od začátku spjata s reklamním průmyslem. Poprvé s touto myšlenkou přišel reklamní pracovník Alex Faickney Osborn a později ji rozpracoval v knize Applied Imagination jako specifickou metodu.

Brainstroming stojí na myšlence, že je třeba oddělit vymýšlení nápadů od jejich kritiky.  Alex Osborn popsal tuto techniku pomocí 4 snadných pravidel:

  • Vyprodukujte tolik nápadů, kolik je ve vašich silách.
  • Vymýšlejte nápady co nejbláznivější, nebojte se jít do extrémů.
  • Stavte na nápadech, které vytvoří ostatní okolo vás. Kombinujte a zlepšujte je
  • Vyhněte se hodnocení nápadů ostatních. Pro kritiku zde není místo.

Mimo jiné je u brainstormingu potřeba stanovit moderátora, který bude na všechno dohlížet a korigovat a vytvořit příjemnou atmosféru, aby prostředí tvořilo tvůrčí klima. Je také zapotřebí, aby se všechny nápady bez výjimky zapsaly.

S postupem času vznikly další modifikace brainstormingu jako rolestorming, imaginární brainstorming, negativní brainstorming, brainwriting a další.

Brainstorming s sebou nese i určitá negativa, kterých se lze vyvarovat, když se na ně od počátku připravíte. Aby vše probíhalo hladce a účelně. Dejte členům skupiny 20 minut na přípravu. Tak docílíte toho, aby nápady nebyly zapomenuty či zamluveny. Moderátor diskuze se tak také bude moc připravit. Během skupinové práce je třeba již napsané nápady již nečíst, ale stále usilovat o nové podněty a nápady.

Zkuste i brainwriting

Stále častěji se však při práci používá již zmíněná metoda brainwriting. Ten umožní každému vyjádřit svůj nápad. Nápady se neříkají nahlas, sezení probíhá v té nejdůležitější fázi v tichosti a každý své nápady individuálně zapisuje. Nejčastěji se používají varianty metody zvané 6-3-5. nejedná se o žádnou velkou matematiku. 6 účastníků napíše během 5 minut alespoň 3 nápady. Během 30 minut čistého času (ve skutečnosti trvá sezení 6-3-5 spíše 60 minut – čas narůstá při čtení předchozích nápadů) získáte více než 100 různých nápadů, s nimiž můžete později pracovat.

Která metoda je vám bližší?

Sandra Špačková