Tuto očekávanou událost zahájí v 15.30 konference „Innovation ČR“, která je setkáním studentů s high-tech odborníky, vizionáři a zaměstnavateli. Úvodní proslov zazní z úst Prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc. děkana Fakulty strojní ČVUT, který se rozhodl  akci podpořit. Se svou úvodní řečí naváže Oldřich Lomecký, starosta Prahy 1, který akci zaštítil.

Čím jsme jako Češi přispěli a přispíváme okolnímu světu a jak se bude vyvíjet naše budoucnost? Mezi technologickými firmami se předsatví inovátoři a firmy, kteřé přináší neotřelý a vizionářských pohled na vývoj a budoucnost naší země. Svůj pohled představí Universal Robots, Faurecia, Energy Financial Group, Výzkumný Ústav Železniční, Misan, GE Aviation. Se svými jedinečnými zkušenostmi se navíc podělí Libor Malý, vizionář, zakladatel Jobs.cz a Hearth.net a Ivo Skřenek, tvůrce první elektrárny na bioodpad v ČR a vizionář s touhou přinést prostřednictvím svých projektů prospěch společnosti. Konferenci ukončí svým příspěvkem Tereza Podhorská ze spolku Můžeš podnikat, který inspiruje studenty k podnikání.

Universal Robots dodává bezpečná, flexibilní a snadno ovladatelná šestiosá průmyslová robotická ramena do podniků všech velikostí, a to kdekoli po světě. Vyvíjí průmyslové kolaborativní roboty, kteří automatizují opakující se průmyslové procesy a zvyšují jejich efektivitu.

„Tento přístup umožňuje výrobním oddělením přeřadit členy personálu na atraktivnější práce – a vytvářet pracovní pozice, které jim poskytnou nové výzvy přinášející vyšší přidanou hodnotu,“ říká Kateřina Slánská, Marketing Manager, Central & Eastern Europe.

Faurecia, to je vášeň pro automobily.

„Jsme odborníky na design a výrobu třech hlavních automobilových modulů: autosedačky, interiéry, výfukové systémy,“ říká David Havelec, Country talent acquisition.

Faurecia je 6. největší světový dodavatel pro automobilový průmysl působící ve 36 zemích světa, má 30 výzkumných a vývojových center, 330 výrobních závodů, 7 z nich je v ČR, kde v současné době pracuje vice než 5 000 zaměstnanců.

Společnost Energy financial group vznikla propojením zkušeností úspěšných podnikatelů a inovativních znalostí mladých specialistů. Vizí společnosti je vytvářet hodnoty s cílem udržení příznivého životního prostředí budoucím generacím.

„Zásadním problémem v tomto smyslu jsou odpady, jejichž množství se neustále zvyšuje a tento stav je dlouhodobě neudržitelný,“ říká Tomáš Voltr, spoluzakladatel, místopředseda představenstva.

„Ve skupině EFG vnímáme odpady jako potenciální zdroj energie a naší vizi naplňujeme postupnými realizacemi projektů energetického využití odpadů za pomoci moderních technologií, včetně aplikace technologií vyvinutých ve spolupráci s českými vysokými školami,“ dodává Ivo Skřenek, zakladatel, předseda představenstva.

Výzkumný Ústav Železniční je specialistou na odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování, zkušebnictví pro železniční systémy a drážní dopravu.

František Bureš, generální ředitel prozrazuje: „Základním posláním naší společnosti je poskytování speciálních služeb v odvětví železniční techniky, zejména pak v oblastech autorizované a akreditované činnosti a zkušebnictví. Naším cílem je poskytovat tyto služby zákaznické klientele z celého prostoru EU i dalších zemí.“

Firma Misan se zabývá dodávkami komplexních řešení v oblastech technologie třískového obrábění, laserového spékání práškových kovů a automatizace.

„Naše řešení nacházejí uplatnění u českých a slovenských výrobců počínaje od malých rodinných firem až po velké výrobní podniky,“ zdůražňuje Ondřej Svoboda, jednatel firmy a dodává: „Základním cílem každého projektu je zvýšit produktivitu výroby a udržet tak dlouhodobou konkurenceschopnost našich zákazníků. Nedílnou součástí poskytovaných služeb je zajištění servisního zabezpečení všech dodávaných řešení.“

GE Aviation, to je největší světového výrobce leteckých motorů. Společnost navazuje na tradici výroby leteckých motorů v České republice společnosti WALTER ENGINES podpořenou špičkovým technologickým potenciálem.

„Vyvíjíme a vyrábíme turbovrtulové motory a součástky pro letecké motory, k tomu využíváme ty nejmodernější technologie. Každý den pracujeme na věcech, díky kterým funguje svět lépe,“ říká Milan Šlapák, generální ředitel.

Oldřich Lomecký: „Mladí lidé potřebují vzory a pozitivní inspiraci, a proto je třeba, aby viděli příklady úspěchů v inovativních oborech, abychom jim představovali českou vědu i aplikace jejích poznatků v praxi. Už v blízké budoucnosti zanikne řada profesí, v nichž člověka nahradí stroje, a i to je příležitost pro podporu řemesel.“

Libor Malý, vizionář, zakladatel Jobs.cz, Hearth.net

„Ženy pomáhají svým dětem rozhodnout se o svém budoucím povolání a naše děti pak vytvářejí bohatství talentů, které v rozličných odvětvích vytvářejí bohatství naší země. Tato akce je přehlídkou možností a dovedností, kde se můžeme inspirovat navzájem,“ říká Lucie Šarešová zakladatelka Inspirals a spolutvůrkyně projektu Innovation # Naše české ruce.

„Naše země už je globální a díky internetu a sociálním sítím jsou globální i naše děti a jejich talenty, proto je dobré vědet a znát své zdroje. Vědět,  co tady v Čechách dokážeme a umět se ocenit,“ dodává druhá ze zakladatelek Jana Vanišová.

„Při realizaci letošního projektu nám byl velkou inspirací a oporou Ing. Petr Mráz, který je odborným garantem celé konference ,“ doplňují na závěr důležitou informaci Jana a Lucie. Petr pracuje v oblasti automotive, několik let působil jako pedagog na ČVUT. 8 let pracoval ve výzkumných pracovištích v Německu. Měl přesnou vizi, které partnery oslovit ke spolupráci.

Další informace na www.inspirals.cz/events

Garanti akce: