Může však sloužit i k pořízení čehokoliv nebo ke splacení nevýhodných úvěrů. Podle toho může být poskytnuta jako účelový hypoteční úvěr anebo jako neúčelový hypoteční úvěr (tzv. americká hypotéka).

Účelové hypoteční úvěry může klient použít jen na účely uvedené v úvěrové smlouvě, tj. nejčastěji na nákup konkrétní nemovitosti, kterou klient může (ale nemusí) mít v osobním vlastnictví. Lze ho ale také použít na splacení jiného úvěru či půjčky, tj. k refinancování dřívější investice do nemovitosti, nebo k získání vlastnického podílu na nemovitosti (vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání dědictví) apod.

Hypoteční úvěr se poskytuje na základě písemné smlouvy uzavřené mezi bankou a klientem. Splacení hypotečního úvěru (a to včetně úroků a souvisejících bankovních poplatků) si banka jistí zástavním právem k nemovitosti. Žádost o poskytnutí úvěru začíná banka posuzovat až po tom, kdy jí klient dodá všechny nutné podklady – příprava těchto dokumentů může tedy trvat déle než vlastní rozhodování banky, zda úvěr poskytne nebo neposkytne.

Účelové hypoteční úvěry banky poskytují obvykle do výše 60–80 %, výjimečně až do výše 100 % hodnoty nemovitosti (resp. nemovitostí – může jich být i více), na kterou je zástavní právo zřízeno. Doba splatnosti se pohybuje od 5 až do 40 let, v ČR se většinou využívá lhůta 20 let (jen na tuto dobu stát poskytuje finanční podporu hypoték).

Částku zaplacenou na úrocích z účelového hypotečního úvěru lze každý rok odečíst od základu daně z příjmu, a to až do určité výše stanovené v zákoně. Odpočet může provést osoba, která je účastníkem úvěrové smlouvy – jeli účastníků více, odpočet provádí jen jedna z nich nebo každá z nich rovným dílem.

Pokud je hypoteční úvěr poskytován za účelem koupě, výstavby, rekonstrukce či přestavby nemovitosti nebo k refinancování jiného hypotečního úvěru na uvedený účel, nabízí banky výhodnější úrokové sazby.

Neúčelové hypoteční úvěry, tj. tzv. americké hypotéky, nemají z hlediska použití zapůjčených prostředků žádná omezení. Záleží jen na klientovi, na co prostředky z úvěru použije. Jejich výhodou je především možnost získat velkou sumu peněz (i miliony) na nákup libovolného zboží a delší dobu splatnosti než u klasických spotřebitelských půjček a tím menší zatížení klienta při měsíčních splátkách. Nevýhodou amerických hypoték je nutnost ručení za úvěr nemovitostí (o kterou může klient přijít, pokud úvěr nesplatí). Také poplatky spojené s pořízením americké hypotéky a s vedením účtu bývají poměrně vysoké.

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.