Arne Novák ji posměšně označil za pouhou epigonku Karoliny Světlé. Bylo to od něj poměrně kruté a nespravedlivé.

Berta přišla na svět roku 1841 ve Velvarech. Narodila se tuberkulózní mamince, která záhy zemřela. Díky těmto okolnostem Berta trpěla celou řadou zdravotních problémů. Kromě zděděné plicní choroby ji trápila tělesná slabost. Ke konci života se přidaly i potíže s ledvinami a srdcem.

Měla drobnou a hrbatou postavu. V ohnivých očích jí ale prý přímo plál život a hezký obličej lemovala záplava hustých vlasů. Přesto se neprovdala. Se svým zdravím neměla nárok. Ostatně z jejích sester se to podařilo jen krásné Miladě, které se dvořil i Jan Neruda.

Tatínek se po smrti matky oženil. Naštěstí domů nepřivedl macechu, ale ženu, jež o Bertu vždycky oddaně pečovala.

Rodina se nakonec usadila v tehdy poněmčené České Lípě. Ve věku třinácti let byla poslána do Prahy. Měla tamním pobytem zesílit, což se samozřejmě nepodařilo. Zato potkala spoustu zajímavých osobností.

Poznala se i s Karolínou Světlou a její sestrou Sofií. Posléze začala publikovat.  Svou první uveřejněnou básní reagovala na úmrtí spisovatelky Boženy Němcové a psala dál.

Přestože se časem vrátila zpět do Lípy, v Praze se nakonec usadila za pár let natrvalo. Do matičky stověžaté se totiž odstěhovala celá rodina.

Berta se stala členkou Amerického klubu dam, věnovala se literární tvorbě i přednáškové činnosti. Publikovala v řadě dobových periodik jako časopis Ruch, Lada, nebo Ženský kalendář. Prosazovala emancipaci a obhajovala nutnost dívčího vzdělání.

Za jeden z vrcholů její tvorby je považována básnická sbírka Pohrobky. Nejedná se o žádný nový Máj, ale verše osobnosti, která celý život zoufale prahla po lásce. Právě tato nejsilnější touha zůstala ve své podstatě nenaplněna.

I když měla řadu přátel a mohla si užívat společnosti, pokud to její stav dovolil, vnitřně se cítila osamělá. Romantický sen o naplněném citu k muži musela ponechat říši vlastní fantazie.

Čtenářky si jí vážily a rády ji četly. Se smutkem pak mohly jen z povzdálí sledovat odchod této výjimečné bojovnice s krutým osudem.

Berta skonala v obrovských bolestech, ale nikdy si nestěžovala. Svůj krátký život, který trval pouhých 46 let, na rozdíl od jiných, rozhodně nepromarnila.

Autor: Martina Bittnerová

zdroj foto: http://cs.wikisource.org/wiki/Autor:Berta_M%C3%BChlsteinov%C3%A1