na které jsou kladeny určité nároky.

I na samotné HR manažery je vyvíjen tlak, aby dosáhli patřičných výsledků ve firmě a ve své profesi. V současnosti přetrvává trend širokého využití psychologických poznatků v praxi. A HR management není výjimkou.

Oblasti využití psychologie

V širším měřítku se bavíme o emoční inteligenci, komunikaci, zvládání stresu a zvyšování motivace. V užším jde o myšlenky, názory a pocity obou stran. Tyto oblasti a seznámení se s nimi podrobněji mohou přispět k efektivní spolupráci a spokojenosti všech zúčastněných. A o to by dobrému manažerovi mělo jít především.

Potřebné dovednosti

Pro úspěšného manažera by mělo být klíčové, jaké názory a potřeby jeho zaměstnanci mají. Pozice manažera bývá náročná a často vyžaduje komplexní dovednosti. Klíčová je efektivní komunikace se zaměstnanci, schopnost dobře vést a mít respekt. A to vše vedle dalších ekonomických a technických dovedností. Manažer se může potýkat s problémy se zaměstnanci, a stejně tak jim může předcházet či je eliminovat. Ptáte se jak?

Sám psychologem

Je známo, že úspěšní manažeři se od těch méně úspěšných liší v mnoha aspektech. Namátkou jsou to míra flexibility, odolnosti, tvořivosti, nadhledu a dokonce smysl pro humor je vysoce hodnocen. Více se zapojují do společenského dění a umí zkrátka lépe organizovat práci vlastní i druhých.

Někdy je opomíjena ta skutečnost, že nejslabší článek osobnosti manažera přispívá k celkovému neúspěchu. Proto je více než vhodné neustále rozvíjet svůj potenciál a osobnost. Mnohdy to může zahrnovat sebepoznání a zvažování svých kroků. Což chce trochu praxe. Ale nesmíme zapomínat ani na aktivní roli manažera, který by měl být schopen vyjádřit respekt a uznání svým zaměstnancům a také podporu kolegům. Dále by se měl pokusit zvýšit sebevědomí svých zaměstnanců, což je krok správným směrem k seberealizaci.

A jako nejčastěji uváděná potřeba je mít možnost volby. Podle dostupných výzkumů na poli pracovní psychologie bývá právě tato možnost velmi oceňovaná. Aktivní rozhodování o budoucích postupech nebo o závažných úkolech, které jsou před celým týmem, budou vaši zaměstnanci považovat za projev důvěry. Podobná privilegia poskytnutá vašim podřízeným se vám vrátí téměř okamžitě. Například uznáním a respektem.

Shrnutí

Psychologie má sice široké spektrum využití, ale nemůžeme od všech lidí pracujících v HR managementu očekávat, že budou mít potřebné psychologické dovednosti jako sám psycholog s letitou praxí. Přesto zůstává faktem, že využití určitých technik i znalostí z oboru psychologie má viditelný efekt v řízení lidských zdrojů.

Autor: Jana Kučerová, www.trustframe.cz