jaké jsou jeho výhody a s čím se naopak můžeme v daném pracovním modelu potýkat.

V souvislosti se situací Covid-19 čelí veškeré flexibilní pracovní modely (s výjimkou home office) jedné společné výzvě, kterou jsou zvýšené hygienické nároky. To, jak se na ně dokáží společnosti v současné době adaptovat, určí jejich další budoucnost a potenciál.

Podívejme se na nejčastější formy pracovních uspořádání.

Home-working (home office). Vyzkoušet si systém práce z domova mělo možnost v posledních měsících a týdnech mnoho z nás. Práce z domova nese řadu výhod pro firmy i zaměstnance – opět může jít o nižší náklady na pronájem kanceláří i jejich provoz, z pohledu zaměstnanců je největší výhodou absence dojíždění do kanceláře. Vysoké nároky by při tomto pracovním modelu měly být kladeny především na komunikaci, ať už ohledně firemních aktualit nebo stanovení pracovních cílů, úkolů a zpětné vazby. Předpokladem pro práci z domova bývají technologie (např. stabilní wifi) a volba vhodného a zejména klidného pracovního místa.

Tip: Zefektivněte váš home office.

Co-working. Jedná se o sdílený pracovní prostor, který je určen především podnikatelům. Kromě toho, že zde najdete klidné a dobře vybavené pracovní místo, je jeho hlavním cílem propojit profesionály a rozšířit jejich síť kontaktů, které mohou při svém podnikání využít. Lze si pronajmout krátkodobě i dlouhodobě pracovní místo nebo celou kancelář, a dotyčný tak získá nejen kvalitní technické zázemí, ale obvykle i prostory pro odpočinek, relaxaci a možnost občerstvení. „Co-workingová centra jsou vhodnou volbou pro ty, kterým z různých důvodů nevyhovuje práce z domova, nemají nebo nemohou denně využívat kancelář nebo pro ty, kteří hledají nové příležitosti pro networking,“ vysvětluje Kristýna Králová z HAYS.

Hot-desking. Pojem znamená fyzické sdílení pracovního místa (prostoru) více zaměstnanci, nikoliv pracovní náplně a povinností. V zásadě se jedná o kancelář s pracovními stoly, které nejsou přiděleny konkrétním zaměstnancům. Každý příchozí zaměstnanec si vybírá své pracovní místo po příchodu do práce dle libosti. Obvykle nedochází ke sdílení pracovních nástrojů, zaměstnanci mají vlastní laptop a další pracovní pomůcky, které při odchodu odkládají do uzamykatelných skříněk. „Využití hot-deskingu v rámci profesí je poměrně široké, nejčastěji ho vidíme v business centrech, na obchodních pozicích, které kombinují práci v kanceláři a v terénu, nebo na rolích v IT. Zaměstnavatelům přináší hot-desking finanční úspory související s pronájmem kancelářských prostor, zaměstnance je však někdy potřeba o výhodách takového pracovního uspořádání přesvědčit. Z jejich pohledu to není právě populární styl pracovního prostoru, protože není možné si jej uzpůsobit podle vlastní kreativity a vkusu,“ uvádí Kristýna Králová z personálně poradenské společnosti HAYS.

Desk-sharing. Jiný výraz pro hot-desking

Job-sharing. Tento výraz slouží pro sdílení jedné konkrétní pracovní pozice více zaměstnanci. Jedná se o flexibilní formu práce, kdy obvykle dva zaměstnanci pracující na částečný úvazek pokrývají jedno pracovní místo. Dobrým příkladem je recepční ve firmě. Pokud je provozní doba společnosti delší, jeden zaměstnanec ji neobsáhne a dva už se významně projeví na nákladech. Najmutím dvou lidí na zkrácený úvazek vyřešíme pokrytí  celé pracovní doby, zefektivníme práci i ušetříme náklady.  Tento způsob práce je však náročný na komunikační dovednosti obou zaměstnanců – je třeba si denně předávat informace, aby zaměstnanci mohli na svou práci bez problémů navázat.

Hybrid workspace. Hybridní pracovní prostředí znamená kombinaci zaměstnanců pracujících z domova a zaměstnanců pracujících z kanceláře. Je to pracovní model, který se dostává do popředí právě v souvislosti s pandemií Covid-19. Návrat všech zaměstnanců do kanceláře najednou ve většině případů není možný, a proto firmy zavádí například 3-2-3 modely – tedy zaměstnanci pracují 3 dny z domova a 2 dny z kanceláře a po týdnu se vystřídají a pracují 3 dny z kanceláře a 2 dny z domova. „Řadě zaměstnavatelů se tento model osvědčil a uvažuje, nebo se již rozhodli, že ho budou využívat i nadále. Vyjdou tak vstříc zaměstnancům, pro které byl způsob práce z domova ulehčením, ale na druhou stranu nechtějí přijít o kontakt s kolegy. A opět, i tento model může nést výhodu nižších nákladů na udržení a provoz kancelářských prostor. Zaměstnanci tak nadále čerpají výhod práce z domova, ale cítí se být nadále součástí firmy,“ uzavírá Kristýna Králová.

Za článek děkujeme personálně poradenské společnosti HAYS.
foto: unsplash