Pavel Svoreň: Pracujeme na založení energetického fondu

„Pro založení fondu jsme potřebovali dostatečně velké a kvalitní portfolio. Dnes již víme, že na první rok a půl provozu bude mít fond k nákupu připraveno pět fotovoltaických elektráren, jejichž enterprise value by se měla pohybovat kolem 1,9 miliardy korun,“ říká Pavel Svoreň. V rámci investiční skupiny DRFG je klíčovou osobou pro oblast energetiky.

Jaké zásadní novinky se odehrávaly v divizi energetiky v loňském a letošním roce?

V loňském roce jsme se zaměřili na dvě základní oblasti. Stěžejní bylo jak „licenční“, tak fyzické dokončení naší teplárny ve Šternberku. Druhou oblastí, která nás zaměstnávala, bylo vyhledání a realizace dalšího investičního záměru v oblasti energetiky. Můžeme konstatovat, že oba hlavní cíle se z větší části podařilo splnit.

Jak dnes vypadá provoz v Teplárně Šternberk?

Co se týče Teplárny Šternberk, v tuto chvíli disponujeme veškerou dokumentací, licencemi a oprávněními nezbytnými k provozu. Zároveň jsme již plně schopni uspokojit poptávku po teple od našich kontraktorů. Navíc jsme v letošním roce zcelili náš podíl ve společnosti a držíme tak 100 % akcií.

A plány na rozvoj do budoucna?

Primárně chceme stabilizovat výrobu elektrické energie na maximálních možných parametrech. Dále se rozbíhají jednání s novými odběrateli tepla a důraz klademe rovněž na optimalizaci nákladové stránky. Především v oblasti nákupu paliva vidíme ještě velký potenciál úspor.

V úvodu jste krátce zmínil úspěšné splnění cílů v oblasti dalšího rozvoje v energetické divizi. Můžete nám přiblížit i tuto oblast?

V tomto případě hovoříme především o rozhodnuti založit energetický fond, což byla v rámci skupiny DRFG dlouho diskutovaná záležitost. Pro jeho založení jsme ale potřebovali vlastnit nebo jiným způsobem kontrolovat dostatečně velké a kvalitní portfolio, které by měl fond možnost nakupovat. Dnes již víme, že na první rok a půl provozu bude mít fond k nákupu připraveno 5 fotovoltaických elektráren, jejichž enterprise value by se měla pohybovat na úrovni 1,9 mld. Kč. Výrobou elektřiny, kvalitou dokumentace i vlastnictvím pozemků se jedná o vysoce nadstandardní projekty.

Na fondu samotném již aktivně pracujeme. Bude mít, stejně jako naše dosavadní fondy, domicil v Lichtenštejnsku. Formou se bude jednat o fond kvalifikovaných investorů. Jeho spuštění očekáváme v úvodu 4. kvartálu letošního roku.

Proč právě solární elektrárny?

Po rozhodnutí Evropské komise týkajících se notifikací pro tyto zdroje a potvrzení schématu podpory jako standardní a v souladu s unijní legislativou, považujeme investici do solární energetiky jako konzervativní a stabilní. Mimo to existuje už jen minimum aspektů, které mohou výnosnost negativně ovlivnit. Nákladové složky jsou prakticky nulové, po výnosové stránce je performace ovlivněna slunečním svitem. Při valuaci aktiv ale počítáme s podprůměrným osvitem, i když poslední roky ukazují opačný trend.

Jaká další aktiva plánujete nakupovat?

Mělo by se jednat o širší oblast energetiky. Budeme se samozřejmě dále dívat do oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, především na větrné elektrárny. Dále nás ale zajímají především regulované zdroje v oblasti teplárenství a infrastruktury, které z našeho pohledu slibují stabilní a predikovatelný výnos, dlouhou životnost a minimální konkurenci v dané lokalitě.