našich peněženek a stejně dlouho nevydrží.

Stejně a možná víc nás budou stát očekávané finanční změny, které jsme si ani osobně nezvolili.

Kuřáci, kteří jsou jednou z nejobjemnějších skupin plátců do státní pokladny, budou nedobrovolně přispívat o další dvě koruny na krabičce cigaret víc. Přitom již v letošním roce prodejnost tabákových výrobků klesla. V roce 2014 se opět jejich cena prodraží, a to o další dvě koruny. Vše díky zvýšení spotřební daně týkající se cigaret a řezaného tabáku.

Další novinkou budou tzv. předdůchody. Od příštího roku budou moci lidé odejít do důchodu již 5 let před nástupem do starobního důchodu. Podmínkou ale bude, aby samotní žadatelé měli naspořenu částku ve výši 30 % průměrné měsíční mzdy. Zaměstnavatelé by měli na tyto předdůchody přispívat v částce až do výše 30 000 Kč. Přitom tato částka bude osvobozena od daně z příjmu.

Ale čekají nás i pozitivní změny. Jednou z nich je, že díky přijaté evropské směrnici, bude ve vedení velkých společností zajištěna 40 % účast žen. Jedná se o velké firmy s více než 250 zaměstnanci a o firmy, které jsou kótovány na burzách. Pro srovnání, v současné době tvoří ženy v EU necelých 14 % členství rady a 15 % neexekutivních míst ve vedení společnosti.

Snad se vlna nespokojenosti proti úsporným balíčků neprojeví, po vzoru protestů v evropských státech, i u nás.

Ves.