Již Henry Ford či Tomáš Baťa vybírali manažery za pomocí psychologických testů. Není divu, manažerká pozice je náročná, zodpovědná a rozhodně není pro všechny. Pojďme se podívat na to, co by dobrý manažer rozhodně neměl postrádat.

Vize

Manager musí být dobře zorientovaný jak v chodu firmy, tak v konkurenčním prostředí. Především pak ale musí mít vizi a tu musí umět přednést svým podřízeným. Jakmile je totiž stanoven směr a cíl a všichni okolo vědí, jaké mají podnikat kroky, ucelí se chod týmu a ten může jít dopředu.

Organizace

Dobré organizační schopnosti jsou nezbytou vlastností. Správně si nastavit veškerý svůj čas je alfou a omegou dobrého manažera. Organizovat je potřeba nejen svůj čas ale i tým. Bez této vlastnosti je jen těžko práci možné dobře naplánovat, rozdat a následně ji vyhodnotit napříč celým týmem.

Tip: Vylepšete svůj time management

Čich na lidi

V téměř každém inzerátu se píše že pracovník by měl mít týmového ducha. Mnohem přesnější termín je ale týmová chemie. Ta totiž musí fungovat. Dobrý manažer by měl mít čich na lidi a měl by být schopen postavit tým tak, aby si lidsky seděl. Jen vybrat lidi ale nestačí. Vztahy na pracovišti se vyvíjejí a manažer je musí umět číst a předcházet konfliktům.

Důvěra

Manažer musí být důvěryhodný. Důvěru musí získat u vedení i zaměstnanců. Získat ji lze držením slova, transparentností, upřímností a komunikací. Vždy by z něj měl vycházet kladný postoj k druhým. Musí umět dát lidem najevo, že jsou všichni platnými členy týmu.

Kompromisy

Konfliktům, byť někdy zcela banálním, se na pracovišti nelze vyhnout. Mnoho lidí znamená mnoho názorů a bez kompromisů to nepůjde. Manažer si musí umět poradit, situaci vyhodnotit a dojít ke kompromisu, který neurazí ani jednu ze zúčastněných stran.

Martina M.
foto: Christina @ wocintechchat.com /Unsplash