personální agentura Hays Czech Republic kandidátky, které ve společnosti Hays absolvovaly v posledních dvou letech pohovor, právě pro pozice v  oblasti IT/telco. Zaměřili se na motivaci a také hledali důvod, proč je v IT žen stále méně.

Čím více se o ženách v IT mluví, tím méně jich tam je. Dle ČSÚ bylo v roce 1993 36% žen zaměstnáno v tomto sektoru, v roce 2012 již jen 10%. Tento výrazný pokles počtu žen mezi IT odborníky  ČSÚ připisuje i rychlému rozvoji informačních technologií a tím i zvýšeným nárokům na rozvoj znalostí spojený s časem a flexibilitou zaměstnaných. Podobný trend poklesu najdeme i ve statistikách absolventech Informatiky. V roce 2001 to bylo necelých 16%, roce 2012 kolem 12%.

Zdroj: ČSÚ

Vzdělání a zaměstnání

Jak a kdy vlastně ženy z našeho průzkumu získaly vztah k IT oboru a rozhodly se pro kariéru právě zde? 52% dotázaných žen milovalo ve škole matematiku, informatiku pouze 11%. 27% respondentek odpovědělo, že to byl jiný předmět, nejčastěji se zde objevovala biologie a společenské vědy.

36% z nich nakonec vystudovalo matematiku nebo IT, 30% absolvovalo jiný technický obor, stejné procento ekonomii a 15% humanitní obor.

Nejčastěji ženy získaly kladný vztah k IT samy, samostudiem a IT je nejprve jejich koníčkem – to přiznalo 32% z dotazovaných. Dalším motivátorem jsou střední školy, poté školy základní a poslední se umístily školy vysoké.

62% žen již během studia vědělo, že se budou snažit dostat na pracovní trh jako IT specialistky. 34% se tak rozhodlo až během své pracovní zkušenosti, která byla mimo obor IT.

Na kolik je pro ženy práce v IT náročná z časového hlediska, mají dostatek času pro rodinu a osobní život? 52% respondentek je spokojeno s rozvržením svého pracovního a soukromého života, nicméně 40% žen připouští, že pracují více než by chtěly.

Jak pracují?

Informatiku na technických vysokých školách studují i studentky, avšak tvoří pouhá 2%. Více studentek je zapsáno na obor, kde je IT kombinováno s ekonomií. Zde výuka IT předmětů probíhá hlavně formou semestrálních projektů, kdy studenti pracují v týmech. V rámci týmu si i rozdělí své role. Zde se již ukazuje přednost týmů, kde se nacházejí i ženy. Čistě pánské týmy mají sklon k odkládání úkolů, vypracování projektů na poslední chvíli. Pokud jsou v týmu studentky, prosadí se jejich organizační schopnosti a smysl pro povinnost. V týmech se osvědčují v roli funkční analýzy, dokumentaristů a testování – hledání chyb. Samy si ale netroufají vzít „na triko“ vývojovou část.

Co škodí ženám v IT byznyse je fakt, že se vyjadřují příliš vágně, často užívají výrazy jako „možná“ a „snad“, čímž dochází k tomu, že se jim nedaří prosadit svůj názor.

Jak přivést více žen do IT?

Podle některých respondentek zvyšuje nechuť žen pracovat v IT právě toto démonizování, že IT je doména mužů. „Nad absolventkami stavebních fakult se nikdo nepozastavuje, a přitom je stavařina techničtější obor než IT“. polemizuje jedna z respondentek. Velká většina z nich si myslí, že ženy v IT mají nižší plat než muži v IT a že je to další z příčin, proč se ženy do oboru nehrnou. Ve společnosti je stále zažit předsudek, že zrovna IT je doména mužů, to ovlivní už děti na základních a středních školách. Další respondetky proto navrhovaly odstranění těchto bariér,  včas motivat a diskutovat s ženami už na středních školách. Setkali jsme se i s názorem, že ženy jsou rády, že je jich v IT málo a víc žen si ani nepřejí.

Hays Czech Republic