V praxi se můžeme často setkat s otázkou, zda je zaměstnavatel povinen zajistit cestovní pojištění zaměstnanců na jejich služební cestě. Ačkoliv se na trhu objevilo už několik typů pojištění určených na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců, tak zaměstnavatel není povinen takové cestovní pojištění pro své zaměstnance uzavřít.

Zaměstnavatel je ze zákona pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pokud by tedy během pracovní cesty došlo k pracovnímu úrazu, nahradí zaměstnanci škodu pojišťovna (v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá).

Ačkoliv tedy zaměstnavatel není povinen uzavřít pro své zaměstnance cestovní pojištění při zahraniční pracovní cestě, tak lze jeho sjednání doporučit. Zaměstnavatel tím totiž kompenzuje zvýšené riziko, které s sebou pro zaměstnance pracovní cesty přináší (zejména s ohledem na lokalitu a také na délku pracovní cesty). Tato rizika spočívají nejen v potencionálním úrazu zaměstnance, ale také například v odcizení zavazadel nebo osobních dokladů zaměstnance. Při sjednávání cestovního pojištění je důležité se vždy informovat na podmínky pojištění.

Základem cestovního pojištění by mělo být pojištění léčebných výloh, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění pro případ úrazu. V případě pracovní cesty se doporučuje i další pojištění například pojištění zpoždění zavazadel nebo pojištění zpoždění / zmeškání odjezdu.

Zdroj: Advokátní kancelář Randl Partners

Potřebujete poradit v oblasti pracovně právních vztahů? poradna@netwebs.cz