Je-li potřeba ve firmě cokoli změnit, je dobré začít se shora.

Co zaměstnance trápí nejčastěji?

Nedostatečná motivace

Jednou z mnoha chyb je malá nebo ještě hůře žádná motivace.

Manager, ze kterého nevyzařuje žádný entusiasmus, jen těžko motivuje svůj tým. Na podřízené to pak působí tak, že nemají žádnou motivaci. Této chyby se lze vyvarovat tak, že si ujasníte, proč svou práci děláte a kam směřujete. Poté si vytyčte body, jak svého cíle dosáhnete. Jakmile budete mít v tomto jasno, svůj plán a jednotlivé kroky sdělte týmu.

Podřízené informujte o každém dílčím úspěchu. Budou tak vědět, že jejich práce má smysl a nebudou mít tendence si to v práci jen tak odsedět.

Špatná komunikace

Nedostatek komunikace je zásadní chyba nadřízených. Jistě, zaměstnanci nemusí a ani nemohou znát vše. Ale pro klid na pracovišti je dobré alespoň jednou týdně se společně sejít a sdělit si úspěchy, neúspěchy a cíle.

Nezájem

Nedostatek zájmu trápí mnoho zaměstnanců. Mají pocit, že jsou nedocenění a že svou práci odvádějí pro nic za nic. Samozřejmě, odměnou jsou a budou peníze, ale zpětná vazba v podobě pochvaly ale klidně i námětu ke zlepšení pracovních dovedností povede k pocitu, že jeho práci vnímáte a že ji případně dokážete ocenit.

Zákon padajícího lejna

Tento zákon platí napříč všemi odvětvími a nelze se mu vyhnout. Lze jej však zmírnit. Jistě, když přijde problém, navíc ten, který jste sami nezapříčinili, je těžké to hned neventilovat dále. Nicméně cholerický, křičící, ale ani plačtivý šéf není terno. Až to na vás tedy příště zase padne, nejprve to vydýchejte, promyslete a pak teprve s klidnou hlavou běžte za zaměstnanci.

  • Chcete-li zjistit, jak si stojíte vy, využijte moderních nástrojů, které umožní vašim podřízeným se anonymně vyjádřit.

Martina M.