Je to obchodní místo určené k emisi, nákupu a prodeji cenných papírů. Na burze se střetávají zájemci o nákup a prodej cenných papírů. Díky střetu nabídky a poptávky se na burze utváří cena kapitálu.

Burza plní i roli spekulační, protože umožňuje investorům přebírat rizika plynoucí z nejistoty vývoje ekonomiky a jednotlivých společností výměnou za možnost výnosu.

Obchodovat na burze je možné pouze prostřednictvím členů z řad bank a makléřských firem. Obchodování probíhá buďto formou prezenční nebo elektronickou. Prezenční forma se vyznačuje obchodním parketem, kde zástupci členských institucí nahlas vyjednávají s burzovním specialistou nákup a prodej cenných papírů. Pro elektronickou burzu je potom typické uzavírání obchodů automaticky prostřednictvím počítačového systému, do něhož jsou vkládány nákupní a prodejní příkazy, které se podle určitého kritéria vypořádají.

Vedle burzy existuje další typ trhu cenných papírů, a to trh mimoburzovní (overthecounter, OTC). Zde se obchoduje s cennými papíry, které nesplnily kritéria pro připuštění k burzovnímu obchodování. Mimoburzovní trh může být organizovaný nebo neorganizovaný. Organizovaný mimoburzovní trh představuje organizovaný obchod s akciemi, které nebyly připuštěny k burzovnímu obchodování. V posledních letech se však organizované mimoburzovní trhy vyvinuly natolik, že řada z nich dnes představuje konkurenční a plnohodnotné trhy cenných papírů. Příkladem může být americký mimoburzovní trh Nasdaq (www.nasdaq.com), kde se obchoduje především s akciemi technologicky orientovaných společností jako Microsoft, Intel nebo Dell.

Pojmem mimoburzovní trh se proto spíše rozumí neorganizovaný mimoburzovní trh zahrnující akcie, které nesplnily kritéria pro připuštění na některý z velkých trhů cenných papírů, tedy včetně trhu organizovaného.

Ani na organizovaném mimoburzovním trhu zpravidla nemůže obchodovat kdokoliv, ale pouze jeho účastníci, opět většinou z řad finančních institucí. Ti plní zároveň funkci tvůrců trhu, protože v počítačovém obchodním systému průběžně uvádějí nákupní a prodejní kurzy, za něž jsou ochotni a také povinni cenné papíry nakoupit či prodat. Tak zajišťují dostatečnou nabídku a poptávku po cenných papírech, tj. likviditu, a díky tomu i sami utvářejí trh.

Jako zvláštní druh burzy cenných papírů můžeme potom označit burzy derivátové, kde se obchoduje s finančními deriváty, tedy instrumenty odvozenými od akcií, dluhopisů nebo komodit.

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Slabikář můžete objednat ZDE.